ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ

Σχέδιο... απόσπασης ναυτιλιακών εταιρειών από το City στον Πειραιά - Κεντρική Εικόνα
8.11.2016
Τον περασμένο Οκτώβριο έλαβαν χώρα τρία μεγάλα deals στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας. Είναι γεγονός ότι η κρίση που παρατηρείται στη συγκεκριμένη ...