ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Βουλή: Εκ νέου σύσταση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Κεντρική Εικόνα
29.3.2019
Εισήχθη προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο του υπουργείου Επικρατείας το οποίο αφορά στην εκ νέου σύσταση της...