ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ενημερωτική εκδήλωση για τα φαινόμενα ασφαλιστικής απάτης από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών - Κεντρική Εικόνα
11.10.2016
Ενημερωτική εκδήλωση για το ζήτημα της ασφαλιστικής απάτης, ενός φαινομένου που έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για την ασφαλιστική αγορά όσο και για...