ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η πτώση της ΦΑΓΕ σηματοδοτεί την αποκαθήλωση του ελληνικού γιαουρτιού;

ΦΑΓΕ: «Πόλεμος» κυβέρνησης - αντιπολίτευσης του Λουξεμβούργο για το εργοστάσιο των €100 εκατ. - Κεντρική Εικόνα

Μήπως το ελληνικό γιαούρτι, μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες διατροφικές τάσεις των τελευταίων ετών, έχει ξεπεραστεί και οι καταναλωτές στρέφονται σε άλλες κατηγορίες, όπως τα ροφήματα γιαούρτης που από το 2011 έως το 2016 "έτρεξαν" με 62% (πηγή: Mintel); Με βάση παγκόσμιες έρευνες το τέλος δεν έχει έρθει ακόμη. Σύμφωνα με αυτές τις έρευνες, οι πωλήσεις του ελληνικού γιαουρτιού εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν κατά 7,73% ετησίως μέχρι το 2021.

Κι όμως η ΦΑΓΕ συνεχίζει να δέχεται ισχυρές πιέσεις. Οι πωλήσεις της στο εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου υποχώρησαν κατά 9,9% στα 434,6 εκατ. δολ. ως αποτέλεσμα της πτώσης των πωλήσεών της σε αξία σε ΗΠΑ, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο κατά 15,6%, 4,4% και 0,3% αντίστοιχα.

Υποχώρηση η οποία μετριάσθηκε από την αύξηση των πωλήσεων σε αξία στην Ιταλία κατά 6,2%. Αποτέλεσμα οι πωλήσεις σε αξία εκτός Ελλάδος να αντιπροσωπεύουν πλέον το 84,2% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 85,1% που ήταν το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017.

Η μείωση αυτή των πωλήσεων αποδίδεται από την εταιρεία στη μείωση 5,9% των πωλήσεων κατ' όγκο και στη μείωση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 6,3%, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη θετική επίδραση 2,3% επί των πωλήσεων σε αξία λόγω της εξασθένησης του δολαρίου έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας.

Ειδικότερα οι πωλήσεις σε όγκο στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 9,1% και 5,3%, αντιστοίχως, ενώ αυξήθηκαν σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία κατά 1,2% και 2,5%. 
Το μικτό κέρδος μειώθηκε 17,7% στα 191,2 εκατ. δολ.

Πτώση η οποία αποδίδεται στην αύξηση κατά 14,3% των τιμών του γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε στη μονάδα των ΗΠΑ και στην αρνητική επίπτωση στο κόστος των πωληθέντων της εξασθένησης του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας.

Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των τιμών του γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε στις ελληνικές εγκαταστάσεις κατά 25,5%. Σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη αυτά διαμορφώθηκαν στα 35,1 εκατ. δολ., έναντι κερδών 60,2 εκατ. δολ. για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Πτώση 13,8% το τρίτο τρίμηνο

Σε επίπεδο τρίτου τριμήνου οι πωλήσεις σε αξία δέχθηκαν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις υποχωρώντας κατά 13,8% στα 139,8 εκατ. δολ. Αυτό οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων σε ΗΠΑ, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο κατά 17,8%, 16,9% και 4% αντίστοιχα, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των πωλήσεων σε αξία στην Ιταλία κατά 5,2%. Οι πωλήσεις σε όγκο υποχώρησαν κατά 5,3%, η μέση καθαρή τιμή πώλησης σε όλες τις αγορές μειώθηκε κατά 8,1% ενώ αρνητική επίδραση 0,4% επί των πωλήσεων σε αξία είχε η ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ και της λίρας Αγγλίας.

Σε επίπεδο όγκου, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5,3% λόγω της μείωσης των πωλήσεων σε όγκο σε ΗΠΑ και Ελλάδα κατά 9,4% και 5,8%, αντιστοίχως, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις αυξήσεις των όγκων πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία κατά 6,6% και 6,3%. Οι πωλήσεις σε αξία εκτός Ελλάδος αποτέλεσαν το 84,1% των συνολικών πωλήσεων σε αξία για το τρίτο τρίμηνο έναντι 83,5% που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Πηγή capital.gr