ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα αίτηση πτώχευσης ετοιμάζουν στη Folli Follie

H Folli Follie προτείνει νέα συμφωνία στους ομολογιούχους - Κεντρική Εικόνα

Θέμα ωρών είναι η κατάθεση από την Folli Follie νέας αίτησης για την υπαγωγή της στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα για την προστασία από τους πιστωτές της. Σύμφωνα με το Capital.gr, η αίτηση δεν αποκλείεται να κατατεθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ακόμη και εντός της ημέρας, προκειμένου το αίτημα να συζητηθεί έως την Παρασκευή και το κύριο αίτημα να εκδικαστεί σε ένα δίμηνο από σήμερα, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι θετική η έκβαση της συζήτησης.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του 20% των πιστωτών της ήτοι των ανέγγυων πιστωτών της και των εργαζομένων της. Εκτός όμως από τις δύο αυτές ομάδες πιστωτών, με την οποία συμπληρώνεται το απαιτούμενο 20% για να αιτηθεί νέας προστασίας, η εταιρεία φέρεται να έχει εξασφαλίσει και την υποστήριξη μερίδας ομολογιούχων. Υποστηρίξει η οποία βασίζεται στο Letter of Interest (LOI) το οποίο έχει αποστείλει η ομάδα ομολογιούχων και με το οποίο στηρίζουν το αίτημα προστασίας. Το LOI δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια συζήτησης της αίτησης. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στην περίπτωση της Μαρινόπουλος. Τότε ο στρατηγικός επενδυτής, η εταιρεία Σκλαβενίτης, είχε εκφράσει μέσω επιστολής το ενδεχόμενο να εξετάσει την περίπτωση εισόδου της στη Μαρινόπουλος για τη σωτηρία της τελευταίας.

Σημειώνεται πως μερίδα ομολογιούχων, όπως π.χ. η UBS, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης του πρώτου αιτήματος υπαγωγής της Folli Follie στο άρθρο 106α είχε ταχθεί προφορικά υπέρ της αίτησης. Εκείνη η αίτηση τελικά απορρίφθηκε διότι η έδρα δεν είχε δεχθεί ως πιστωτές της Folli Follie τις θυγατρικές της στο Λουξεμβούργο, δημιουργώντας πρόσθετες αναταράξεις στην εταιρεία η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μεταξύ των οποίων και ρευστότητας.

Η αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα αποτελεί βέβαια το πρώτο βήμα, σε έναν μακρύ δρόμο, προς την εξυγίανση της Folli Follie. Διότι εκτός από την προστασία από τους πιστωτές της, η εταιρεία θα πρέπει να βρει ενδιαφερόμενο επενδυτή, ενδιάμεση χρηματοδότηση και να καταρτίσει ένα αξιόπιστο σχέδιο εξυγίανσης μέχρι την τελική συζήτηση της αίτησής της, προκειμένου να προχωρήσει η εξυγίανσή της.