ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε 1,42 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων της F.G. Europe το α' εξάμηνο

Στα 20,21 εκατ. ευρώ οι συνολικές πωλήσεις της FG Europe - Κεντρική Εικόνα

Σε 1,42 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της F.G.Europe το πρώτο εξάμηνο 2018, έναντι κερδών 1,33 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 6,77%.

Το α' εξάμηνο του 2018 οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε 16,78 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων πωλήσεων 19,06 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση 11,96%.

Οι πωλήσεις των Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του Ομίλου σε τρίτους ανεξάρτητους πελάτες ανήλθαν σε 43,70 εκατ. ευρώ, έναντι 46,95 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2017, μειωμένες, κυρίως, λόγω των κλιματολογικών συνθηκών της περιόδου, οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 0,93 εκατ. ευρώ, έναντι 2,20 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση προέκυψε λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου από τα αρνητικά αποτέλεσμα των θυγατρικών τού εξωτερικού και κυρίως της Τουρκίας (λόγω της οικονομικής κρίσης και της ραγδαίας πτώσης της ισοτιμίας της τουρκικής λίρας το α' εξάμηνο του 2018, ζημία 0,76 εκατ. ευρώ), της θυγατρικής εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο (ζημία 0,54 εκατ. ευρώ), η οποία, λόγω της σχετικά μικρής δραστηριοποίησής της, δεν έχει ακόμη αποκτήσει την απαιτούμενη δυναμική, αλλά και της Ιταλίας, η οποία, παρά τη σημειωθείσα αύξηση των πωλήσεων (5,43%), διαμόρφωσε οριακά αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία 0,07 εκατ. ευρώ).