ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΥΠΟΙΚ θα επιλέγει την προσωρινή διοίκηση του ΤΧΣ, εφόσον κρίνεται απαραίτητο

Nέος πρόεδρος στο ΤΧΣ ο Α. Βερύκιος - Κεντρική Εικόνα

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας θα μπορεί να γίνεται η προσωρινή πλήρωση κενών θέσεων μελών της εκτελεστικής επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον αν. υπουργό Γιώργο Χουλιαράκη στο νομοσχέδιο «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» που συζητείται στη Βουλή.

Κατά την τροπολογία τα μέλη θα λαμβάνουν κατ΄ επιλογήν τους είτε τις αποδοχές των κανονικών θέσεων που κατείχαν προηγουμένως στο Ταμείο είτε τις αποδοχές των θέσεων τις οποίες αναλαμβάνουν. Η τροπολογία ενεργοποιείται σε περίπτωση παράλληλης κένωσης θέσεων η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία. Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα τοποθετείται μέλος του Γενικού Συμβουλίου ενώ στη θέση μέλους εκτελεστικής επιτροπής θα πρέπει να τοποθετείται ανώτατο στέλεχος του Ταμείου. Τα πρόσωπα θα τα προτείνει στο ΥΠΟΙΚ το Γενικό Συμβούλιο με σύμφωνη γνώμη του EWG. Ουσιαστικά θα πρόκειται για μία προσωρινή διοίκηση έως ότου γίνει η επιλογή των οριστικών μελών.