ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

F.G. Europe: Μεταβιβάζει το 51% της F.G. Europe Italia στην Fujitsu

Στα 20,21 εκατ. ευρώ οι συνολικές πωλήσεις της FG Europe - Κεντρική Εικόνα

H διοίκηση της F.G. Europe ΑΕ ανακοίνωσε ότι, στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, υπέγραψε συμφωνία με τη FUJITSU GENERAL LIMITED για τη μεταβίβαση του 51% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας στην Ιταλία F.G. Europe Italia S.p.A. Η μεταβίβαση των μετοχών θα υλοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου 2019.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το τίμημα που θα καταβληθεί στη F.G. Europe AE, στις 4 Ιανουαρίου 2019, για την πώληση του 51% των μετοχών της ιταλικής θυγατρικής της ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ έναντι κόστους της εν λόγω συμμετοχής του 51%, ποσού 715.020 ευρώ.

«Η εν λόγω αγοραπωλησία γίνεται, προκειμένου να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δεσμοί, αυξάνοντας τη συνεργασία με το βασικό προμηθευτή μας, τη FUJITSU GENERAL Ιαπωνίας, να μειώσουμε τον τραπεζικό δανεισμό, εξοφλώντας ισόποσα με το τίμημα δάνεια και να επιτύχουμε διά της συνεργασίας καλύτερα αποτελέσματα στη θυγατρική μας, η οποία θα αγοράζει πλέον απευθείας από τη FUJITSU GENERAL με καλύτερους όρους, γεγονός που θα της δώσει τη δυνατότητα να πουλάει σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και με εξίσου καλά περιθώρια κέρδους» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η εταιρεία θα συμμετέχει στο εξαμελές ΔΣ με τρία μέλη, κατέχοντας τις θέσεις του COO, Managing Director και ενός μέλους.

Οι εμπορικές σχέσεις όσον αφορά τις μέχρι τώρα απαιτήσεις θα διατηρηθούν, ως έχουν, μέχρι την πλήρη εξόφληση των πιστώσεων και το στοκ των εμπορευμάτων που διατηρεί η F.G. Europe AE στο Λιβόρνο θα πουληθεί άμεσα ή έμμεσα, μέσω της FUJITSU GENERAL LTD, στη θυγατρική στην Ιταλία.