ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΧΣ για CEO Εθνικής Τράπεζας: Περιμένουμε την Επιτροπή Αξιολόγησης

«Μύλος» κυβέρνησης - Εθνικής για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ - Κεντρική Εικόνα

«To TXΣ παρακολουθεί στενά τη διαδικασία εκλογής του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον θεσμικό του ρόλο και όπως αυτός ορίζεται από τον νόμο», τονίζει το Ταμείο σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

«Το Ταμείο αναμένει από την Επιτροπή Αξιολόγησης (Nomination Committee) μια σαφή περιγραφή της διαδικασίας και των μέχρι τώρα ενεργειών της. Επίσης, βάσει των πληροφοριών αυτών που θα εξεταστούν ενδελεχώς, τα διοικητικά όργανα του ΤΧΣ θα συμβουλεύσουν αναλόγως τον εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας».