ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα επέκταση εξαγωγών σχεδιάζει η MLS

MLS: Είσοδος της MAIC στη Σερβία - Κεντρική Εικόνα

Η πορεία των εξαγωγών που ξεκίνησαν κατά το δεύτερο φετινό τρίμηνο σε Σερβία και Κύπρο κρίνεται αρκετά ενθαρρυντική και ο στόχος για επέκταση σε μια ακόμη ξένη αγορά μέσα στο 2018 φαίνεται εφικτός.

Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MLS Γιάννης Καματάκης στην πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης, οριοθετώντας τους στόχους της εταιρείας για το 2018.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η ΜLS το 2017 διατήρησε την πρώτη θέση στην αγορά των tablets, ενώ παράλληλα κατατάχθηκε στην τρίτη θέση στην αγορά των smartphones, τομέα στον οποίο επιδιώκει την διεύρυνση του μεριδίου της.

Το πρώτο φετινό εξάμηνο χαρακτηρίστηκε από την επέκταση σε δύο νέες αγορές, αυτές της Σερβίας και της Κύπρου. H επέκταση αφορά τόσο τα tablets, όσο και τα smartphones και για το σκοπό αυτό έχουν συναφθεί συνεργασίες: α) Με τοπικές εμπορικές αλυσίδες β) Με τοπικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας (πχ CYTA και Primetel στην Κύπρο) γ) Με εταιρείες που υποστηρίζουν τα προϊόντα της ΜLS σε ότι αφορά τις υπηρεσίες after sales.

Η τακτική γενική συνέλευση της εισηγμένης ψήφισε, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών σε εύρος τιμών μεταξύ του ενός και των δέκα ευρώ. Επιπλέον, η διοίκηση της MLS απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, σημείωσε:

* Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί μεν να ψήφισε τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, ωστόσο θα εξετάσει την πιθανότητα επιστροφής κεφαλαίου μέσα στην τρέχουσα χρήση, ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών.

* Η ΜLS παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στις τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής νοημοσύνης, τομείς στους οποίους έχει επενδύσει έντονα κατά τα τελευταία χρόνια και σκοπεύει να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη εμπειρία.

To 2017 η ΜLS είχε σημειώσει κύκλο εργασιών 23,1 εκατ. ευρώ (έναντι 25,38 εκατ. το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 5,623 εκατ. (έναντι 6,277 εκατ.) και καθαρό αποτέλεσμα +1,828 εκατ. έναντι +2,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Στις 31/12/2017 τα ίδια κεφάλαια είχαν διαμορφωθεί στα 25,57 εκατ. ευρώ.