ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αφοι Κορδέλλου: Νέα CEO η Μαργαρίτα Κορδέλλου

Αφοι Κορδέλλου: Νέα CEO η Μαργαρίτα Κορδέλλου - Κεντρική Εικόνα

Τη νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου μετά την παραίτηση τριών μελών και της διευθύνουσας συμβούλου Ελένης Κορδέλλου ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Η διοίκηση της ΑΦΟΙ Χ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν των από 20/6/2018 παραιτήσεων των κάτωθι μελών του Δ.Σ.,

1. Ελένη Βασ. Κορδέλλου, εκτελεστικό μέλος

 

2. Νικόλαος Αλεξ. Πετρίδη, μη εκτελεστικό μέλος

 

3. Αργύρης Αλεξ. Κυλιάδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

4. Αιμίλιος Ευθ. Αρχοντούλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

και της προηγηθείσης παραιτήσεως της Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Ελένης Κορδέλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΦΟΙ Χ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, συνεδρίασε την 20/6/2018, προχώρησε σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και εν συνεχεία ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες ως εξής:

 

1. Αγγελική Κων. Κορδέλλου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος

 

2. Μαργαρίτα Αντ. Κορδέλλου, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

3. Γεωργία Κων. Κορδέλλου, εκτελεστικό μέλος

 

4. Σταύρος Αθαν. Αντωνόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος

 

5. Κωνσταντίνος Μιχ. Βαρσάμης, μη εκτελεστικό μέλος

 

6. Luciano-Giovanni Mar. De Portu, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

7. Φοίβος Ιωαν. Βρέττας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος