ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Λύση για τα Βιομηχανικά Λιπάσματα Καβάλας αναζητεί η κυβέρνηση

Λύση για τα Βιομηχανικά Λιπάσματα Καβάλας αναζητεί η κυβέρνηση - Κεντρική Εικόνα

Το Υπουργείο Εργασίας δηλώνει πως εξάντλησε όλα τα διαθέσιμα περιθώρια για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας όσον αφορά την «Βιομηχανικά Λιπάσματα Καβάλας» και προαναγγέλλει πως  από εδώ και στο εξής θα δρομολογήσει όλες τις διαδικασίες, συντονισμένα με τα άλλα αρμόδια Υπουργεία, για την εξεύρεση μιας επιχειρηματικά βιώσιμης λύσης για την Καβάλα και για όλους τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, από τότε (Μάρτιος 2016), που  ασχολήθηκε με την υπόθεση έγιναν 4 τριμερείς συναντήσεις και πάρα πολλές διμερείς επαφές με την επιχείρηση και τους εργαζόμενους.

Όλες αυτές οι προσπάθειες για την εξεύρεση συνθετικής λύσης για τα Βιομηχανικά Φωσφορικά Λιπάσματα Καβάλας κατέληξαν σε αδιέξοδο, αφού, σύμφωνα με το υπουργείο, η εταιρεία αρνείται να ανακαλέσει τις απολύσεις 33 εργαζομένων και να συνάψει (μαζί με τις άλλες 3 εταιρείες) σύμβαση αορίστου χρόνου με όλους τους εργαζόμενους που είτε εργάζονται είτε θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε αυτές.

Τα κυβερνητικά στελέχη τονίζουν πως από το φάκελο της υπόθεσης φαίνεται να προκύπτει ότι η όλη διαδικασία (ενοικίασης κτιρίων και παραχώρησης παραγωγικής δραστηριότητας) που ακολουθήθηκε από την εταιρεία ELFE υποκρύπτει μεταβίβαση δραστηριότητας και θα έπρεπε να συνοδευτεί με τις ίδιες συμβάσεις (αορίστου χρόνου) για όλους τους εργαζόμενους που μεταφέρονται στις άλλες εταιρείες. 

Το Υπουργείο Εργασίας θεωρεί ότι στα πλαίσια επίδειξης καλής θέλησης η εταιρεία θα μπορούσε να ανακαλέσει τις απολύσεις, ξεπερνώντας όλα τα γεγονότα που συνέβησαν, ώστε να γίνει ένα σημαντικό βήμα συνεννόησης για την αναζήτηση διεξόδου και την ομαλότητα.