ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

MLS: Στα 1,8 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2017

MLS: Είσοδος της MAIC στη Σερβία - Κεντρική Εικόνα

Τα αποτελέσματά της για το 2017 ανακοίνωσε η MLS. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 23,1 εκατ. ευρώ με τα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 1,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ το 2017 (έναντι 6,3 εκατ. ευρώ πέρυσι). Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1538 ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 25,6 εκατ. ευρώ έναντι 23,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, τόσο οι πωλήσεις των Tablets όσο και των Smartphones παρουσίασαν μείωση το 2017 στην Ελληνική αγορά. Η MLS ΜΛΣ 0,00% το 2017 διεύρυνε τα μερίδιά της και στις δύο κατηγορίες καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στα Tablets (πάνω από Apple και Samsung) τόσο σε τεμάχια(με μερίδιο 25%) όσο και σε τζίρο(22%). Στα Smartphones, η MLS ΜΛΣ 0,00% βρίσκεται πλέον στην 3η θέση σε τεμάχια(9%) και στην 4η θέση σε τζίρο(5%).

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό της σχεδιασμό (2018-2021) με στόχο την άμεση επέκτασή της σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Ως αποτέλεσμα, το 2018 ο κύκλος εργασιών της MLS θα προέρχεται από τουλάχιστον 3 αγορές.