ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Το διεθνές εμπόριο αγαθών των χωρών της ΕΕ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛAΣ
Η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είναι «η βασιλοπούλα των παραμυθιών που την λες για να ονειρεύεσαι τις βραδιές» - Κεντρική Εικόνα

Το 2017 οι εξαγωγές αγαθών των χωρών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν σε 2194,0 δις ευρώ (αύξηση 7,1% σε σχέση με το 2016 : 2047,9 δις ευρώ), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 1958,0 δις ευρώ(αύξηση 9,8% σε σχέση με το 2016 : 1782,8 δις ευρώ). Αντίστοιχα το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο αγαθών αυξήθηκε σε 1844,1 δις ευρώ ( αύξηση 7,6% σε σχέση με το 2016: 1714,2 δις ευρώ). Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο των χωρών της ευρωζώνης αντιστοιχεί στο 44,4 % του συνολικού διεθνούς εμπορίου των χωρών της Ευρωζώνης. Μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξητική τάση.

Το 2017 οι εξαγωγές αγαθών των χωρών της ΕΕ-28 προς τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν σε 1878,5 δις ευρώ (αύξηση 7,7% σε σχέση με το 2016 : 1744,6 δις ευρώ), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 1853,5 δις ευρώ(αύξηση 8,2% σε σχέση με το 2016 : 1712,6 δις ευρώ). Αντίστοιχα το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο αγαθών αυξήθηκε σε 3343,4 δις ευρώ ( αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2016: 3115,7 δις ευρώ). Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο (ΕΕ-28) αντιστοιχεί στο 47,7% του συνόλου.

Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν την πρώτη θέση. Μάλιστα είναι η χώρα που παρουσιάζει το μεγαλύτερο έλλειμμα σε σχέση με την ΕΕ (- 120,8 δις ευρώ το 2017). Ο δεύτερος εμπορικός εταίρος είναι η Κίνα η οποία έχει και το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα με τις χώρες τις ΕΕ (+176,0 δις ευρώ το 2017). Στη τρίτη θέση βρίσκεται η Ελβετία με έλλειμμα -40,6 δις ευρώ το 2017, και στη τέταρτη η Ρωσία με πλεόνασμα +58,8 δις ευρώ.

Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η Τουρκία είναι ο πέμπτος εμπορικός εταίρος με την ΕΕ, αναφορικά με το εμπόριο αγαθών, εισάγοντας αγαθά αξίας 84,8 δις ευρώ και εξάγοντας αντίστοιχα αγαθά ύψους 69,7 δις ευρώ, (έτος 2017), δηλαδή παρουσιάζει έλλειμμα ύψους 15,0 δις ευρώ. Γίνεται κατανοητή η σημασία της Τουρκίας στο διασυνοριακό εμπόριο των χωρών της ΕΕ-28. Το γεγονός αυτό , αλλά και η συμμετοχή των χωρών της ΕΕ-28 , στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας οι συνολικές (αποθέματα) άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα ανέρχονται σε 140 δισ. δολάρια, και εξ αυτών οι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν το 80%, οι ΗΠΑ το 9%, οι χώρες του Κόλπου το 7% και η Ρωσία το 5%] και στις Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (οι Ευρωπαίοι επενδυτές παρακρατούν περισσότερο από το 70% των κρατικών ομολόγων που έχουν αγοραστεί συνολικά από ξένους επενδυτές το 2016 και ανέρχονται σε 30 δισ. δολάρια σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, το 20% παρακρατούν οι Αμερικανοί επενδυτές, το 10% επενδυτές από την Ασία και το 5% οι χώρες του Κόλπου) καθορίζουν το πλαίσιο των περιορισμών και από τις δύο πλευρές.

Πίνακας 1

 

 

Στη Γραφική παράσταση 1, αντίστοιχα παρουσιάζεται η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου των χωρών ΕΕ-28 με τους πέντε κύριους εμπορικούς εταίρους την περίοδο 2000-2017, ως % του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η διαχρονική μείωση των συναλλαγών με τις ΗΠΑ, οι οποίες βεβαίως παραμένουν στην πρώτη θέση, και παράλληλα η σημαντική αύξηση των συναλλαγών με την Κίνα. Επίσης παρατηρείται και μια συνεχής μείωση των εμπορικών συναλλαγών με την Ιαπωνία.

 

Γραφική παράσταση 1

 

Πηγή: EUROSTAT