ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι έμποροι βάζουν ρήτρα μείωσης εισφορών-φόρων για την αύξηση του κατώτατου μισθού

Οι έμποροι βάζουν ρήτρα μείωσης εισφορών-φόρων για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Κεντρική Εικόνα

Zήτημα μείωσης φόρων και εισφορών θέτουν στο τραπέζι της επικείμενης κοινωνικής διαβούλευσης για τον εθνικό κατώτατο μισθό, οι μικρομεσαίοι εργοδότες προκειμένου να δεχθούν σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα το 2019, όπως έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) –αν και τάσσεται ανοιχτά υπέρ της σταδιακής αύξησης του κατώτατου μισθού– θέτει εμμέσως πλην σαφώς ως "ρήτρα" τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας (σ.σ. εισφορές, φόροι κλπ.).

Με άλλα λόγια φέρεται να είναι πιο δεκτική στην αύξηση του εθνικού κατώτατου μισθού, εφόσον υπάρξουν ταυτόχρονα παρεμβάσεις περιορισμού των καταβαλλόμενων εισφορών και φόρων από τους εργοδότες.

Ως παράδειγμα, συνδυασμού αύξησης κατώτατου μισθού και μείωσης φόρων -εισφορών, η ΕΣΕΕ χρησιμοποιεί το "πορτογαλικό μοντέλο" αύξησης του κατώτατου μισθού, το οποίο φέρεται να διερευνά να μεταφέρει η κυβέρνηση και στην Ελλάδα.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε αμέσως μετά την υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η ΕΣΕΕ αναφέρει πως "στην Πορτογαλία, από τον μνημονιακό βασικό μισθό των 530 €, η κατώτατη αμοιβή αυξήθηκε σε 557 € το 2017 για να φθάσει τα 580 € το 2018 και τα 600 € το 2019".

Ωστόσο, από την ΕΣΕΕ, επισημαίνεται πως "το σημαντικότερο που προκύπτει από το πορτογαλικό μοντέλο, έτσι όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Eurofound, είναι μεν η αύξηση των κατώτατων αμοιβών, αλλά σε ταυτόχρονο συνδυασμό με σημαντικές μειώσεις στο μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, ώστε να καταπολεμηθεί η ανεργία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της επιχειρηματικότητας συνολικά".

Εκείνο που έγινε ακριβώς στην Πορτογαλία, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα του Eurofound (σ.σ. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας), είναι ότι όταν η πορτογαλική κυβέρνηση πρότεινε στους κοινωνικούς εταίρους σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2018 και έπειτα, οι εργοδότες ζήτησαν να ληφθούν, ταυτόχρονα, τα ακόλουθα μέτρα:

• Να δεσμευθεί η κυβέρνηση να μην εισάγει αλλαγές στην εργατική νομοθεσία

• Να εισάγει τροποποιήσεις στον φόρο εισοδήματος εταιρειών προκειμένου να εξαλειφθεί η ειδική προκαταβολή φόρου

• Να μειώσει τις εργοδοτικές συνεισφορές στο Ταμείο Αποζημιώσεων των Εργαζομένων (ταμείο που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη των εργαζομένων σε περίπτωση απολύσεων)

• Να αυξήσει την οικονομική υποστήριξη για την επαγγελματική κατάρτιση

Σύμφωνα με το Eurofound, η πορτογαλική κυβέρνηση, όμως, απέρριψε τελικά τα αιτήματα των εργοδοτών.

Έτσι οι εργοδότες -όπως αναφέρει το Eurofound- αρνήθηκαν και αυτοί με τη σειρά τους, να υπογράψουν τη συμφωνία (με την κυβέρνηση και τα εργατικά συνδικάτα) για αύξηση του κατώτατου μισθού.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση, μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου της, πέρασε στις 21/12/2017 την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία ισχύει από 1/1/2018.

Μαζί με την αύξηση αυτή θέσπισε βελτιωτικές αλλαγές που έχουν να κάνουν με το καθεστώς των ασφαλιστικών εισφορών των αυταπασχολούμενων (πχ μία κατώτατη εισφορά με βάση το εισόδημα τους).