ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκύκλιος για καταβολή Δωροσήμου Πάσχα σε εργατοτεχνίτες, οικοδόμους

Μείωση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Φεβρουάριο - Κεντρική Εικόνα

Εγκύκλιο σχετικά με την «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους», εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται ότι:

Η καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με
δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα :

Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού
Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».

Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Αποστολή Καταστάσεων
Για την καταβολή Δωροσήμου αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από
την Διεύθυνση Ασφάλισης – Τμήμα Μητρώων :

• Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται
από το Υποκατάστημα Μισθωτών .

• Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται
μέσω τραπεζών.

Έκτακτες καταστάσεις χειρόγραφης πληρωμής δωροσήμου, που αποστέλλονται μετά την
ημ/νία έναρξης πληρωμής Δωροσήμου για εργατοτεχνίτες οικοδόμους των οποίων η
πίστωση των υπαρκτών λογ/σμών απορρίφθηκε από τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο.

• Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου ανά Περιφερειακό Υποκ/μα
Μισθωτών.

• Επιπροσθέτως αποστέλλεται αναλυτική κατάσταση οικοδόμων κατά Υποκ/μα Μισθωτών
με ποσά δωροσήμου που η καταβολή τους δεν είναι δυνατή λόγω παραγραφής. Η εν λόγω
κατάσταση αποστέλλεται κατά την πληρωμή Δώρου Πάσχα (Δωρόσημο Α΄ τετραμήνου)
και περιλαμβάνει ποσά για τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη
του επομένου έτους της έκδοσης εντολής πληρωμής.

1.2 Δικαιολογητικά

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι όταν προσέρχονται στο Υποκατάστημα για την πληρωμή σ΄
αυτούς του Δωροσήμου θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή
διαβατήριο και επιπροσθέτως:

• Για τους απογραφέντες μέχρι 03/02/2002 ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης
ή Απόσπασμα Λογ/μου Ασφ/νου.

• Για τους απογραφέντες από 04/02/2002 και μετά Βεβαίωση Απογραφής Ασφ/νου ή
Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφ/νου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ