ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση φορολογικών συντελεστών 2% ετησίως ζητά ο ΣΕΒ

Μείωση φορολογικών συντελεστών 2% ετησίως ζητά ο ΣΕΒ - Κεντρική Εικόνα

    Μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 % ετησίως τα επόμενα δέκα χρόνια, , δέσμευση ότι τυχόν επιπλέον αλλαγές θα προαναγγέλλονται και δεν θα είναι δυσμενέστερες καθώς και μείωση των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών ζητά,μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒ με αναλυτικό κείμενο θέσεων για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων που θα παρουσιασθε'ι το επόμενο διήμερο σε συνέδριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

 Ειδικότερα οΣΕΒ ζητά:

-Μείωση φόρου για τις μεγάλες επενδύσεις με έκπτωση 20 % του φορολογικού συντελεστή για επενδύσεις από 50 - 100 εκατ. ευρώ ή δημιουργία 250-1000 θέσεων εργασίας (δηλαδή ο συντελεστής από 29 % να πέφτει στο 23,2 %) και άνω των 100 εκατ. ευρώ ή πάνω από 1000 θέσεις εργασίας έκπτωση 30 % (ώστε ο συντελεστής να πέφτει στο 20,3 %).

-Απόσβεση του διπλάσιου της αξίας των παγίων για νέες παραγωγικές επενδύσεις
-Συμψηφισμός των ζημιών με μελλοντικά κέρδη χωρίς χρονικούς περιορισμούς καθώς και συμψηφισμός των ζημιών εταιριών ενός ομίλου με τα κέρδη άλλων εταιριών του ίδιου ομίλου.

-Διατήρηση του φορολογικού πιστοποιητικού.

-Κίνητρα για έρευνα και καινοτομία.

-Συντονισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων που απευθύνονται στις επιχειρήσεις (επιχορηγήσεις, δάνεια, εγγυήσεις κλπ.)

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η καταγραφή της συνεισφοράς της βιομηχανίας στην εθνική οικονομία, που επίσης πρόκειται να παρουσιαστεί στο συνέδριο καθώς απο τα στοιχεία προκύπτει ότι η βιομηχανία εισφέρει σχεδόν τα μισά (49,7 %) έσοδα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 23 δις. ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009-2015) ενώ καταβάλλει 10 % επιπλέον φόρους και εισφορές σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ, αντιμετωπίζει 30 % υψηλότερο ενεργειακό κόστος και διπλάσια επιτόκια δανεισμού σε σύγκριση με την ευρωζώνη.