ΕΛΛAΔΑ

Διαμεσολάβηση προτείνει ο ΤΑΡ στους φορείς της Καβάλας

Διαμεσολάβηση προτείνει ο ΤΑΡ στους φορείς της Καβάλας - Κεντρική Εικόνα

Τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης για τη διευθέτηση των διαφωνιών που έχουν ανακύψει ως προς την όδευση του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ στη θέση Τενάγη Φιλίππων Καβάλας, προτείνει ο ΤΑΡ.

Το ελληνικό γραφείο του αγωγού απέστειλε ήδη τη σχετική πρόσκληση προς τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας και τη Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Καβάλας. Η διαμεσολάβηση προτείνεται να αναληφθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που θα «βοηθήσουν τα δύο μέρη να διευθετήσουν τις μεταξύ τους διαφωνίες, ώστε να επιτραπεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων» όπως τονίζει η εταιρία, προσθέτοντας ότι αποτελεί μια σύντομη και απλή διαδικασία, που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε παρόμοιες περιπτώσεις, στην οποία κάθε μέρος καλείται να παρουσιάσει τη θέση του.

Ο TAP υπενθυμίζει πως έχει οργανώσει πληθώρα συναντήσεων με φορείς των Τεναγών, τόσο κατά τη φάση διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, όσο και κατά την περίοδο της κατασκευής του έργου ενώ τους τελευταίους 5 μήνες έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 130 συναντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα με φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Μέχρι στιγμής τα έργα κατασκευής του ΤΑΡ έχουν ολοκληρωθεί κατά τα 2/3, συμπεριλαμβανομένων και 40 χλμ. από τα 51 χλμ. που διέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Συγκεκριμένα, έχει διανοιχθεί η ζώνη εργασίας σε περισσότερα από 530 από τα συνολικά 550 χλμ. που είναι η συνολική όδευση του αγωγού επί ελληνικού εδάφους. Παράλληλα, περισσότερα από 280 χλμ. γης βρίσκονται στη φάση της σταδιακής αποκατάστασης, ενώ έχουν υπογραφεί τα πρώτα πρωτόκολλα εξόδου που σηματοδοτούν την επιστροφή της γης στους ιδιοκτήτες και χρήστες της για την επανέναρξη των αγροτικών τους εργασιών.