ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάπτυξη ως 2,7% βλέπει φέτος το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Αισιοδοξία από διεθνείς παράγοντες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας - Κεντρική Εικόνα

Ανοδο του πραγματικού ΑΕΠ το 2017 μεταξύ 1,4%-1,6% βλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ενώ εκτιμά ότι για το 2018 ο ρυθμός μεγέθυνσης μπορεί να προσεγγίσει το 2,7%. Οι εκτιμήσεις γίνονται βάσει ενός «διανυσματικού υποδείγματος διόρθωσης λαθών», όπως επισημαίνει.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η οικονομία εισέρχεται σε τροχιά ανάκαμψης κινούμενη εντός στόχων για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2017, ενώ και για το 2018 υπάρχει αισιοδοξία για περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμού μεγέθυνσης.

Ο περιορισμός της αβεβαιότητας έχει προφανώς συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, τονίζει. Είναι αναγκαίο η ελληνική οικονομία να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική που δημιουργείται και αποτυπώνεται στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, παραμένοντας προσηλωμένη σταθερά, μεταξύ άλλων, στην διασφάλιση των συνθηκών για την προσέλκυση ιδιωτικών εγχώριων και ξένων επενδύσεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τον πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.