ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πτώση» κάτω από τη μονάδα για τα έντοκα γραμμάτια τριμήνου

ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων ενός έτους 625 εκατ. ευρώ - Κεντρική Εικόνα

Μεγάλη η πτώση αποδόσεων και αυξημένη υπερκάλυψη της σημερινής έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων. Για πρώτη φορά το αίτημα για 625 εκατ. ευρώ όχι μόνο υπερκαλύφθηκε κατά 3,44 φορές αλλά πέτυχε αποδόσεις 0,99% για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ οι τιμές που δόθηκαν από τους primary dealers επέτρεψαν την μείωση των αποδόσεων κάτω από την μία μονάδα.

Τα μεγέθη πλέον προδικάζουν την εκτίμηση της αγοράς για μεγαλύτερη πτώση στην συνέχεια καθώς θεωρείται βέβαιη και βελτίωση της διαβάθμισης των ελληνικών κρατικών τίτλων την άλλη εβδομάδα από την S&P. 

Το κλίμα στην δευτερογενή αγορά αποτυπώνεται και στην πτώση των αποδόσεων στους μεσομακροπρόθεσμους τίτλους, παρά την εύλογη ανησυχία που έχει αρχίσει να διαχέεται στην αγορά λόγω του παράγοντα αβεβαιότητας που τροφοδοτείται από τις επικείμενες ιταλικές εκλογές. 

Στελέχη της αγοράς ομολόγων εκτιμούν μιλώντας στο capital.gr ότι αν αυτή την στιγμή βρισκόταν προς έκδοση τριετές ομόλογο θα μπορούσε "να χτυπήσει αποδόσεις κάτω του 2,5%...”.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η επιτυχία της έκδοσης του τρίμηνο γραμματίου φαίνεται να καθησυχάζει το "περιβάλλον” της αγοράς όσο αφορά τις αλλαγές στις θέσεις ευθύνης του ΟΔΔΗΧ και την κρίσιμη συνέχεια στην δουλειά του Οργανισμού.  

Η έκδοση του τριμήνου έντοκου γραμματίου έγινε με τον Δημήτρη Τσάκωνα, ανώτερο στέλεχος της ομάδας του ΟΔΔΗΧ για χρόνια, να έχει αναλάβει την θέση αναπληρωτή Γεν. Διευθυντή στον Οργανισμό, καθώς ο μέχρι πρότινος Διευθυντής του ο κ. Στέλιος Παπαδόπουλος έχει παραιτηθεί για να αναλάβει θέση ευθύνης σε αμερικανική επενδυτική τράπεζα.

Τι αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ

Συγκεκριμένα, ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι η απόδοση των εντόκων γραμματιών διάρκειας 13 εβδομάδων διαμορφώθηκε στο 0,99%, σε δημοπρασία ύψους 625 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

Τόσο η απόδοση όσο και συντελεστής κάλυψης εμφανίζουν βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία του ΟΔΔΗΧ (είχαν διαμορφωθεί στο 1,6% και 1,87 αντίστοιχα). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη σημερινή δημοπρασία υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,153 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,44 φορές. 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Αποτελέσματα δημοπρασίας

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

10 Ιανουαρίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

13 Δεκεμβρίου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

625

1.000

2. Ύψος προσφορών

2.153

1.872

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

3,44

1,87

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

1.300

5. Απόδοση

0,99%

1,60%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,75

99,597

7. Cut – off ratio

63%

47%