ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Υπό μία Οπτική Γωνία το Ζήτημα του Χρέους Είναι Διαχειρίσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙAΔΗΣ
Υπό μία Οπτική Γωνία το Ζήτημα του Χρέους Είναι Διαχειρίσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Κεντρική Εικόνα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Υπό μία Οπτική Γωνία το Ζήτημα του Χρέους Είναι Διαχειρίσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το πρόβλημα του χρέους θα είναι αναμφίβολα το επόμενο «Κυπριακό Ζήτημα» για την Ελλάδα στις δεκαετίες που έρχονται (ο παραλληλισμός αφορά αποκλειστικά στη χρονική διάρκεια του εν λόγω ζητήματος). Ασφαλώς σε μια ενιαία δημοσιονομικά Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους θα παρέμενε αρκετά σοβαρό πρόβλημα για το σύνολο της Ένωσης, αλλά δεν θα ήταν πια τόσο μεγάλο πρόβλημα σε μεμονωμένη βάση για την Ελλάδα.

Το δημόσιο χρέος μιας χώρας ορίζεται από το άθροισμα των υποχρεώσεων που οφείλονται προς τους δανειστές της εν λόγω χώρας και συνήθως αποτυπώνεται ή συγκρίνεται ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.).

Στις 24 Οκτωβρίου του 2017, η Eurostat (δηλαδή η Στατιστική Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ανακοίνωσε ότι κατά το τέλος του β’ τριμήνου 2017, ο λόγος «Δημόσιο Χρέος / Α.Ε.Π.» στη Ζώνη του Ευρώ (19 κράτη - μέλη) ανερχόταν σε 89,1% έχοντας υποχωρήσει σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Επίσης ανακοίνωσε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (28 κράτη - μέλη) ο λόγος «Δημόσιο Χρέος / Α.Ε.Π.» ανερχόταν σε 83,4% κινούμενος χαμηλότερα σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Αντίστοιχα στην Ελλάδα, ο λόγος «Δημόσιο Χρέος / Α.Ε.Π.» ανερχόταν σε 175% στο τέλος του β’ τριμήνου 2017, ενώ αν λαμβανόταν υπόψη το Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης της Ελλάδας όπως ανακοινώνεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), δηλαδή το μέγεθος των 325,39 δισεκατομμυρίων Ευρώ καθώς και το Α.Ε.Π. των τελευταίων 4 τριμήνων (από το δ’ τρίμηνο του 2016 έως και το γ’ τρίμηνο του 2017), δηλαδή το μέγεθος των 176,72 δισεκατομμυρίων Ευρώ, τότε ο λόγος «Δημόσιο Χρέος / Α.Ε.Π.» της Ελλάδας θα ανερχόταν (ή ανέρχεται) σε 184,12%.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, οι χώρες που ακολουθούν την Ελλάδα είναι οι Ιταλία με 134,7%, Πορτογαλία με 132,1%, Κύπρος με 107,6%, καθώς και το Βέλγιο με 106,6%. Η Γερμανία βρίσκεται στο 66%, η Γαλλία στο 99,3% και η Μ. Βρετανία στο 86,8%. Οι γειτονικές χώρες της Ελλάδας και συγκεκριμένα η Βουλγαρία έχει λόγο «Δημόσιο Χρέος / Α.Ε.Π.» της τάξεως του 27,7% ενώ η Ρουμανία της τάξεως του 37,2%.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: «ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ / Α.Ε.Π.» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

& ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ

 

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

 

ΧΡΕΟΣ

 

(σε εκατ. μονάδες νομίσματος)

 

ΩΣ % ΤΟΥ Α.Ε.Π.

Ε.Ε. 19

9.752.289

Ευρώ

89,1%

Ε.Ε. 28

12.532.798

Ευρώ

83,4%

ΒΕΛΓΙΟ

457.606

Ευρώ

106,6%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

26.662

BGN

27,7%

ΤΣΕΧΙΑ

1.922.921

CZK

39,4%

ΔΑΝΙΑ

775.476

DKK

36,8%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2.107.734

Ευρώ

66,0%

ΕΣΘΟΝΙΑ

1.960

Ευρώ

8,9%

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

211.188

Ευρώ

74,3%

ΕΛΛΑΔΑ

309.136

Ευρώ

175,0%

ΙΣΠΑΝΙΑ

1.137.853

Ευρώ

99,8%

ΓΑΛΛΙΑ

2.235.258

Ευρώ

99,3%

ΚΡΟΑΤΙΑ

287.257

HRK

81,9%

ΙΤΑΛΙΑ

2.281.978

Ευρώ

134,7%

ΚΥΠΡΟΣ

19.775

Ευρώ

107,6%

ΛΕΤΟΝΙΑ

10.300

Ευρώ

40,0%

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

16.765

Ευρώ

41,7%

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

12.635

Ευρώ

23,4%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

26.915.361

HUF

74,4%

ΜΑΛΤΑ

5.869

Ευρώ

56,8%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

420.588

Ευρώ

58,7%

ΑΥΣΤΡΙΑ

293.551

Ευρώ

81,4%

ΠΟΛΩΝΙΑ

1.016.020

PLN

53,4%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

249.030

Ευρώ

132,1%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

297.128

RON

37,2%

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

33.268

Ευρώ

79,8%

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

42.780

Ευρώ

51,8%

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

135.922

Ευρώ

61,8%

ΣΟΥΗΔΙΑ

1.828.837

SEK

40,5%

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

1.734.582

GBP

86,8%

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

1.150.147

NOK

35,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: EUROSTAT


 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΧΡΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ 30/06/2017 & 30/09/2017


Πηγή: ΟΔΔΗΧ. || * : Προσωρινά Στοιχεία.


 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (Α.Ε.Π.) ΕΛΛΑΔΑΣ

Έτος

Τρίμηνο

Μέγεθος Α.Ε.Π. Ελλάδας

(σε εκατ. Ευρώ)

Ετήσια Μεταβολή

2016

I

39.848

-1,9%

 

II

44.144

-0,9%

 

ΙΙΙ

46.368

-0,2%

 

IV

43.839

-1,9%

2017

I

40.468

1,6%

 

II

44.861

1,6%

 

ΙΙΙ

47.553

2,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.


 

Η Ελλάδα διαθέτει Δημόσιο Χρέος γύρω στα 325 δισεκατομμύρια Ευρώ και για να είναι αυτό το χρέος κοντά στο επίπεδο του Α.Ε.Π. της χώρας ώστε ο λόγος «Δημόσιο Χρέος / Α.Ε.Π.» να διαμορφωθεί στο 100%, δηλαδή σε πιο ανεκτό επίπεδο και κοντινότερα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να διαγραφεί ένα σημαντικό ποσό της τάξεως των 148 – 149 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Ακόμη όμως και το ποσό αυτό των 148 – 149 δισεκατομμυρίων Ευρώ ως ποσοστό του Συνολικού Δημόσιου Χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28 κράτη – μέλη) αντιπροσωπεύει το 1,2% του συνόλου, δηλαδή είναι αρκετά διαχειρίσιμο στο επίπεδο μιας ενιαίας σε δημοσιονομικό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Είναι επίσης γενικά αποδεκτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διήλθε τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της διότι --για πολιτικούς κυρίως λόγους και λιγότερο για οικονομικούς λόγους-- δεν επέλεξε τη δημοσιονομική ένωση. Συνεπώς οι αρχές της Ένωσης προτίμησαν να θέσουν σε κίνδυνο το Ευρώ εν μέσω της περιόδου της κρίσης και των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που εμφάνισαν τα πιο αδύναμα κράτη - μέλη της. Αντίθετα αν εκτός από τη νομισματική ένωση, υπήρχε και η δημοσιονομική ένωση τότε το δημόσιο χρέος της κάθε χώρας μέλος θα είχε ενοποιηθεί στο γενικό σύνολο και δεν θα αποτελούσε τόσο μεγάλο πρόβλημα, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, το μεμονωμένο χρέος της κάθε χώρας.

 

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, PhD

ngeorgiadis@valueinvest.gr

Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών

VRS (Valuation & Research Specialists)*Η πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στο παρόν έγγραφο βασίζεται σε δεδομένα που έχουν ληφθεί από αναγνωρισμένες στατιστικές υπηρεσίες, δημοσιευμένες αναφορές ή πληροφορίες, ή άλλες πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Ωστόσο, η πληροφόρηση αυτή δεν έχει εξακριβωθεί από τη VRS και η VRS δεν παραθέτει δηλώσεις για την ακρίβεια και την πληρότητά της. Η πληροφόρηση αλλά και οποιαδήποτε δηλωθείσα άποψη δεν αποτελούν προσφορά για πώληση ή πρόταση για προσφορά πώλησης οποιωνδήποτε μετοχών, δικαιωμάτων προτίμησης, μετατρέψιμων αξιόγραφων ή δικαιωμάτων προαίρεσης των «καλυπτόμενων εταιριών» σε οποιαδήποτε περίπτωση.