ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κάμψη μεγεθών στη Dolphin Capital λόγω απομείωσης ελληνικών ακινήτων

Κάμψη μεγεθών στη Dolphin Capital λόγω απομείωσης ελληνικών ακινήτων - Κεντρική Εικόνα

Η συνεχιζόμενη ύφεση στην αγορά ακινήτων στη χώρα μας άφησε τα σημάδια της και στον ισολογισμό της Dolphin Capital Investors η οποία αν και με έδρα το Λονδίνο επενδύει στην αγορά και ανάπτυξη ακινήτων στη χώρα μας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2015 η μείωση της καθαρής αξίας ενεργητικού έφτασε περίπου τα 100 εκατ. ευρώ σε 545 εκατ. ευρώ από 644 εκατ. ευρώ. Τα 55 εκατ. ευρώ από αυτά αφορούν στην απομείωση αξίας ακινήτων στην Ελλάδα και 44 εκατ. ευρώ από μείωση της συμμετοχής της (49,8%) στην κυπριακή Aris

Για τον ιδρυτή και managing partner της DCI Μίλτο Καμπουρίδη η κλιμάκωση της ελληνικής οικονομικής και τραπεζικής κρίσης to 2015 επηρέασε την αξία του χαρτοφυλακίου, με τον κυρίαρχο στόχο της εταιρείας να είναι η μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους μέσω της διασφάλισης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επόμενων φάσεων για τα τουριστικά έργα στην Ερμιόνη (Kilada Hills), στην Κέα και στο Pearl island.

 

Με στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας, η Dolphin Capital αξιολογεί την λήψη πιστωτικών διευκολύνσεων τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017. Ακόμη έχει υπογράψει μνημόνιο συμφωνίας (MoU) για την πώληση, έναντι 17,2 εκατ. ευρώ, του 78% της συμμετοχής της στο θέρετρο της Κρήτης Sitia Bay και συνεργάζεται με την ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία Houlihan Lokey για την υιοθέτηση στρατηγικών μεγιστοποίησης της αξίας για τους μετόχους και της βελτίωσης της ρευστότητας. Η συμβουλευτική θα αναλάβει να φέρει σε πέρας συμπράξεις, πωλήσεις ακινήτων αλλά και την εξασφάλιση χρηματοδότησης για ην ανάπτυξη των έργων στην Ερμιόνη (Kilada Hills), στην Κέα και στο Pearl island.

Πάντως, σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση της αξίας του ενεργητικού εξισσοροπήθηκε, μερικώς, από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 73,5 εκατ. ευρώ, όπως και από την ενίσχυση της αξίας των ακινήτων στην Αμερική λόγω της υποτίμηση του Ευρώ έναντι του δολαρίου (11,5%).