ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή στην ανάπτυξη το 2017 προβλέπει για την Ελλάδα ο M. Bozzo της KKR

Επιστροφή στην ανάπτυξη το 2017 προβλέπει για την Ελλάδα ο M. Bozzo της KKR - Κεντρική Εικόνα

Iσχυρή δυναμική σε αρκετούς τομείς της οικονομίας, όπως η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ο τουρισμός, το ITC και τα logistics, παρουσιάζει η Ελλάδα, σύμφωνα με τον διευθυντή της KKR Credit κ. Matteo Bozzo.

Υπενθυμίζεται ότι η KKR Credit θα συμπράξει σε κοινό σχήμα με τις Alpha Bank και Eurobank, αναθέτοντας σε μία πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone τη διαχείριση επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου 1,2 δισ. ευρώ.Μάλιστα ο κ. Bozzo προβλέπει επιστροφή στην ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία το 2017. 

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του r αν και η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, υπάρχουν ενθαρρυντικές προοπτικές για ανάκαμψη της ελληνικής Οικονομίας μεσοπρόθεσμα.

Σημειώνεται ότι η ΚΚR αποτελεί κορυφαία διεθνή επενδυτική εταιρία, η οποία διαχειρίζεται επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία μιας πλειάδας κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), ενέργειας, υποδομών, ακίνητης περιουσίας, πιστωτικών κεφαλαίων και hedge funds.

Η Pillarstone είναι μία πλατφόρμα που δημιουργήθηκε το 2015 από την KKR Credit προκειμένου να συνεταιρισθεί με τις ευρωπαϊκές τράπεζες για τη δημιουργία αξίας μέσω της διαχείρισης των ανοιγμάτων τους σε μη κύρια (non – core) και υπο – αποδίδοντα περιουσιακά στοιχεία των ισολογισμών τους.