ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Forthnet, οι τράπεζες και τα ερωτηματικά για Wind και Vodafone

Η Forthnet, οι τράπεζες και τα ερωτηματικά για Wind και Vodafone - Κεντρική Εικόνα

Το «χέρι στην τσέπη» για να συμμετάσχουν, ως μέτοχοι της Forthnet, στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 99 εκατ.ευρώ καλούνται να βάλουν οι Vodafone και Wind, όπως και οι Άραβες της ΕΙΤ, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά με το ενδεχόμενο ακόμη και ανατροπών στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας να είναι υπαρκτά.

Έπειτα από μακρόχρονες διαπραγματεύσεις, η Forthnet πέτυχε να συμφωνήσει με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των δανείων της, συνολικού ύψους 325 εκατ.ευρώ. Πρόκειται για μια συμφωνία-ανάσα για τον τηλεπικοινωνιακό όμιλο που εδώ και καιρό βρισκόταν σε αδυναμία συμμόρφωσης με ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τις σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές συμβάσεις, με αποτέλεσμα μέρος του δανεισμού να καταστεί βραχυπρόθεσμος. Παράλληλα, μέσα στα επόμενα χρόνια είχε σημαντικές συμβατικές αποπληρωμές κεφαλαίου οι οποίες και επιβάρυναν σημαντικά την εταιρεία

Με τη νέα συμφωνία, η Forthnet καλείται να εκδώσει ομολογιακό δάνειο μέχρι 99 εκατ. ευρώ και να πληρώσει 70 εκατ. στις τράπεζες, προκειμένου οι τελευταίες να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση και ρύθμιση των δανείων της συνολικού ύψους 325 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά, οι υποχρεώσεις της Forthnet ρυθμίζονται με τα δύο οκταετή ομολογιακά δάνεια ύψους 255 εκατ.ευρώ που θα εκδοθούν, καθώς όπου θα υπάρχει καταβολή μόνο τόκων στη διάρκεια των δανείων

Σημείο – κλειδί

Σημείο – κλειδί για τη συμφωνία αποτελεί η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ ) ύψους 100 εκατ. ευρώ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που του είχε χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Το ομολογιακό θα είναι με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τα 70εκατ.ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους των δανειακών της υποχρεώσεων, ενώ τα υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.

Σήμερα στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet ποσοστό 45,21% κατέχει η Forgento, εταιρεία που ελέγχεται από την Emirates International Telecommunications, που αποτελεί ένα joint venture μεταξύ της TECOM Investments (θυγατρικής της Dubai Holdings) και του Dubai Investment Group (DIG). Ποσοστό 33% κατέχει η Wind Hellas, ενώ με 6,505% συμμετέχει η Vodafone Ελλάδος. Να σημειωθεί η Vodafone έχει αποκτήσει δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση ποσοστού 13,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet από την Wind Hellas. Εάν το δικαίωμα προαίρεσης ασκηθεί, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της Vodafone Ελλάδος θα ανέλθει σε 19,75% από 6,505% σήμερα.

Vodafone και Wind κρατούν προσώρας κλειστά τα χαρτιά τους για τις κινήσεις τους και για το κατά πόσον θα μετέχουν στο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, καθώς πρέπει να αξιολογήσουν πρώτα τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Στο Χρηματιστήριο

Σύμφωνα, πάντως, με τους όρους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (συνολικού ύψους μέχρι και 99.087.466 ευρώ) με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, θα εκδοθούν μέχρι και 330.291.555 ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης 0,30 ευρώ ανά ομολογία και λόγο μετατροπής μία ομολογία προς μία νέα κοινή ονομαστική μετοχή.

Παράλληλα προβλέπεται να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των μετατρέψιμων ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.