ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιβαλλοντικά έργα ύψους 500 εκ. ευρώ ανακοίνωσε ο Γ. Σταθάκης

Προχωρά ο εκσυγχρονισμός του Δικτύου Ύδρευσης στον Πύργο Ηλείας - Κεντρική Εικόνα

Περβαλλοντικά έργα, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον, της νέας χρηματοδοτικής περιόδου 2015 - 2020, ανακοίνωσαν ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης.

Τα 273 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων, 30 εκατ. για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και τον περιορισμό των διαρροών και 49 εκατ. ευρώ για τη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιρώνη, το συνολικό ποσό που έχουν προϋπολογίσει οι δήμοι για τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων (πλην Πελοποννήσου) είναι της τάξεως των 2,3 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, ο ίδιος εκτιμά ότι τα έργα είναι υπερτιμολογημένα και δεν θα χρειασθούν περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ.

Συνολικά τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ που θα διατεθούν για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι 900 εκατ. ευρώ.  ​