ΔΙΕΘΝΗ

Την μακροπρόθεσμη κερδοφορία επιζητούν οι CEO, σύμφωνα με έρευνα της PwC

Την μακροπρόθεσμη κερδοφορία επιζητούν οι CEO, σύμφωνα με έρευνα της PwC - Κεντρική Εικόνα

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι που δίνουν προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη κερδοφορία, σε ορίζοντα πενταετίας, είναι αναγκαίο να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που θα έχουν οι εταιρείες τους στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) της κοινωνίας, όπως προκύπτει από την έκθεση της PwC Business through a new lens, η οποία εξετάζει τον μεταβαλλόμενο ρόλο και τη θέση των επιχειρήσεων στην κοινωνία, αντανακλώντας τις απόψεις που εξέφρασαν πρόσφατα πάνω από 1.400 διευθύνοντες σύμβουλοι, που συμμετείχαν στη 19η ετήσια έρευνα της PwC για τους διευθύνοντες συμβούλους. Ταυτόχρονα, η έκθεση διερευνά και τη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, καθώς και το συνολικό αντίκτυπο και των δύο στην κοινωνία.

Συγκεκριμένα, το 87% των διευθύνοντων συμβούλων θεωρεί ότι μέσα στην επόμενη πενταετία οι εταιρείες θα δώσουν προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη έναντι της βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας και ότι οι ανάγκες των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών θα παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην επιτυχία όλων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διαπιστωθεί έγκαιρα το πώς οι επιχειρηματικές στρατηγικές συμβάλλουν στην επιτυχία ή περιορίζουν τον αρνητικό αντίκτυπό τους στις εθνικές δεσμεύσεις Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι ΣΒΑ συμφωνήθηκαν, το 2015, μεταξύ 193 χωρών για την επίτευξη 169 στόχων σε 17 τομείς οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με ανεξάρτητες εκτιμήσεις, απαιτούνται πάνω από 11,5 τρισ. δολάρια για την επίτευξη των στόχων, μέσω επενδύσεων, σε μεγάλο βαθμό από τον ιδιωτικό τομέα, για την ενδεχόμενη αναβάθμιση της υπάρχουσας τεχνολογίας των υφιστάμενων διαδικασιών, δεξιοτήτων και μισθών.

Η ατζέντα των παγκόσμιων στόχων αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις επιχειρηματικές στρατηγικές και τις επενδύσεις, καθώς υλοποιούνται τα εθνικά και διεθνή σχέδια δράσης, εφαρμόζονται το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι πολιτικές, και αναδεικνύεται μία ευρύτερη προσδοκία για τον ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία. Ήδη, το 84% των διευθύνοντων συμβούλων αναγνωρίζει ότι αναμένεται από την επιχείρηση να ανταποκριθεί στις ευρύτερες ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών, ενώ το 52% υποστηρίζει ότι έχει ξεκινήσει να μεταφέρει το επίκεντρό του από το κέρδος στις ανάγκες της ευρύτερης ομάδας μετόχων.

Οι συζητήσεις γύρω από τον ρόλο και την αποστολή των επιχειρήσεων αποτελούν μία από τις δυνάμεις που θα συμβάλουν στη μετάβαση από τη βραχυπρόθεσμη οπτική σε έναν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τις αποφάσεις στρατηγικής και επενδύσεων. Σύμφωνα με την έκθεση της PwC, το 27% των διευθύνοντων συμβούλων υποστηρίζει ότι οι πελάτες τους θέλουν οι σχέσεις τους με τους οργανισμούς να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό το ποσοστό αναμένεται να ανέλθει στο 44%, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Το φαινόμενο θα μπορούσε να επιταχυνθεί σε τοπικό επίπεδο από εθνικές και διεθνείς πολιτικές για την επίτευξη των στόχων των καταναλωτών, τους οποίους βλέπουν, τελικά, να γίνονται στόχοι των επιχειρήσεων.

Η έκθεση Business through a new lens αναδεικνύει τα ευρήματα της έρευνας για τους διευθύνοντες συμβούλους, που δείχνουν ότι οι ανησυχίες τους για τους κινδύνους και το ρυθμιστικό πλαίσιο εξακολουθούν να υφίστανται. Πάνω από τα δύο τρίτα (69%) των διευθύνοντων συμβούλων αναγνωρίζουν ότι οι κυβερνήσεις και οι Ρυθμιστικές Αρχές ασκούν σημαντική επιρροή στην επιχειρηματική στρατηγική τους, ενώ το 79% εκφράζει την ανησυχία ότι το υπερβολικά αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί απειλή για την επιχειρηματική ανάπτυξη. Αυτό το ποσοστό ξεπερνά το 80% των διευθύνοντων συμβούλων στην Αργεντινή και τη Νότια Αφρική, οι οποίοι μιλούν για μεγάλη ή πολύ μεγάλη επίδραση του ρυθμιστικού πλαισίου στην επιχειρηματική στρατηγική. Οι στόχοι δεν επηρεάζουν μόνο τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα στην οποία τίθενται οι στόχοι, αλλά και, όσους επιδιώκουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και σε ξένες αγορές. Το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο που επιβάλλεται από τις κυβερνήσεις, οι πολιτικές, τα κίνητρα και ο τρόπος μέτρησης, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων, επηρεάζοντας την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν σε νέους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ή κίνητρα.

Σύμφωνα με τη 19η ετήσια έρευνα της PwC για τους διευθύνοντες συμβούλους, πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (77%) πιστεύουν ότι σε πέντε χρόνια από τώρα τα τεχνολογικά επιτεύγματα θα έχουν μεταλλάξει τις προσδοκίες για τις εταιρείες, όσον αφορά την επικοινωνία, την πληροφόρηση, τις επενδύσεις και τον σχεδιασμό. Επιπλέον, το 71% των διευθύνοντων συμβούλων πιστεύει ότι σε πέντε χρόνια από σήμερα, οι επιτυχημένες εταιρείες θα λειτουργούν για έναν σκοπό που θα επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας για μία ευρύτερη ομάδα ενδιαφερόμενων μερών. Το 87% δήλωσε ότι οι εταιρείες θα δώσουν προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμην έναντι της βραχυπρόθεσμηςν κερδοφορίας. Συνολικά, υποστηρίζουν ότι στους επιτυχημένους οργανισμούς οι ανάγκες πελατών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών θα είναι πιο σημαντικές από αυτές των μετόχων.