ΕΛΛAΔΑ

Μοσκοβισί: «Απούσα η Ελλάδα από την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για το προσφυγικό»

Ο Μοσκοβισί άφησε για το μέλλον την παράταση της διάρκειας των δανείων - Κεντρική Εικόνα

Απούσα χαρακτήρισε την Ελλάδα από την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για το προσφυγικό, ο Πιερ Μοσκοβισί, απαντώντας σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Μαρίας Σπυράκη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σοβαρά ερωτήματα για το αν η ελληνική Κυβέρνηση έχει υποβάλλει αίτημα στην Κομισιόν ώστε να μην συμπεριληφθούν οι εθνικές δαπάνες για το προσφυγικό στα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας (δηλαδή να μην προσμετρώνται στο έλλειμμα) εγείρει η απάντηση του Επιτρόπου.

Σύμφωνα με τον Πιερ Μοσκοβισί τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ για τη δημιουργία υποδομών στα σημεία υποδοχής των προσφύγων, κάτι που έως τώρα εμφανώς δεν έχει κάνει η ελληνική Κυβέρνηση.

Ο Επίτροπος απαντώντας στο σχετικό ερώτημα της Μαρίας Σπυράκη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με μελέτη του Δ.Ν.Τ., η Ελλάδα ξόδεψε το 2015 περίπου 300.000.000 ευρώ για το προσφυγικό, τονίζει ότι είναι εθνική αρμοδιότητα η επιλογή των δράσεων που αφορούν τη στήριξη των κρατών-μελών που αναλαμβάνουν μεγάλο βάρος για το προσφυγικό, όπως η Ελλάδα.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Επίτροπος αποφεύγει να απαντήσει στο ερώτημα εάν η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτημα εξαίρεσης των δαπανών για το προσφυγικό από τον υπολογισμό του ελλείμματος για το 2015.

Παράλληλα ο κ. Μοσκοβισί υποδεικνύει στη Κυβέρνηση μια σειρά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσε να αξιοποιήσει για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης:

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μπορεί να χορηγεί δάνεια για τη στήριξη σχεδίων που αφορούν τη διαμονή προσφύγων και σχετικές υποδομές. Εξοπλισμός για υποδομές επέμβασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι, επίσης, δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ».

Η απάντηση του Επιτρόπου καταλήγει επισημαίνοντας ότι:

«Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η επιλογή των συγκεκριμένων δράσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Κατόπιν αιτήματος για χρηματοδότηση τέτοιων έργων, η ΕΤΕπ θα δημοσιεύει τις λεπτομέρειες σχετικά με τα προς υλοποίηση έργα της ΕΤΕπ».

Ολόκληρη η ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. κυρίας Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Δ.Ν.Τ., η Ελλάδα ξόδεψε το 2015 το 0,17% του Α.Ε.Π. της, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 300.000.000 ευρώ, για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, ενώ η Γερμανία ξόδεψε για τον ίδιο σκοπό 0,2% του Α.Ε.Π. της και η Γαλλία 0,05%. Τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε πρόσφατα τη χρηματοδότηση υποδομών για τη φιλοξενία προσφύγων.

Ειδικότερα, η ΕΤΕπ προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με τη Γερμανική Επενδυτική Τράπεζα I.L.B. για τη χορήγηση δανείου - πλαισίου ύψους 120.000.000 ευρώ για τη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας προσφύγων που θα υλοποιούνται από τις τοπικές αρχές.

Στη Γαλλία, έχει εγκριθεί στην ADOMA η χορήγηση δανείου ύψους 50.000.000 ευρώ για τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών για την υποδοχή και αποκατάσταση προσφύγων.