ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίμηνα και εξάμηνα έντοκα 2,25 δισ ευρώ εκδίδει ο ΟΔΔΗΧ

Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 262,5 εκατ. για τα 6μηνα έντοκα - Κεντρική Εικόνα

Σε αναχρηματοδότηση εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας προχωρά σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Η έκδοση είναι αρκετά μεγάλη και γίνεται για να καλυφθούν οι αντίστοιχες λήξεις του περασμένου Μαρτίου και του περασμένου Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση από την πλευρά του ΟΔΔΗΧ αγγίζει τα 2,25 δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ για έντοκα 13 εβδομάδων και 1,25 δισ. ευρώ για έντοκα 26 εβδομάδων) αλλά το ύψος των κεφαλαίων που θα γίνουν αποδεκτά υπολογίζεται στα 3,6 δισ. ευρώ, προκειμένου να «ανακυκλωθούν» οι εκδόσεις που λήγουν. Το επιτόκιο των τελευταίων εκδόσεων ήταν σχετικά «αλμυρό» (2,70% για τα τρίμηνα έντοκα και 2,97% για τα εξάμηνα έντοκα), αλλά υπάρχει η προσδοκία ότι το κλείσιμο της αξιολόγησης ίσως αποτιμηθεί θετικά από την αγορά και υπάρξει (έστω και οριακή) αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Υπενθυμίζεται ότι βάση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας απέναντι στους δανειστές, το ύψος του άληκτου κεφαλαίου των εντόκων γραμματίων δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα 15 δισ. ευρώ.

Οι βασικότεροι «πελάτες» του ΟΔΔΗΧ είναι οι τράπεζες οι οποίες, με τη σειρά τους, διοχετεύουν τα έντοκα στο αποταμιευτικό τους κοινό. Το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μ’ έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η περίοδος εγγραφών λήγει αύριο.

  • Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ.