ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κριτικό πνεύμα και ανάληψη ρίσκου κυριαρχούν στους νέους CEO, σύμφωνα με έρευνα την ΕΕΔΕ 

Αφοι Κορδέλλου: Νέα CEO η Μαργαρίτα Κορδέλλου - Κεντρική Εικόνα

Παρά την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις που διακρίνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν εφόσον υιοθετήσουν μια στρατηγική συνολικής προσέγγισης και την ακολουθήσουν με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ηθικής. Είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία κλίματος, όπου τα στελέχη επιχειρήσεων και ιδίως οι CEOs είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τους κινδύνους που παρουσιάζονται. Η ανάπτυξη ταλέντων αποτελεί προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος στα ταλέντα, διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό που προάγει τη συλλογική αριστεία.

Άλλωστε, με δεδομένους τους εντονότατους ρυθμούς τεχνολογικής ανάπτυξης, οι επενδύσεις στις δεξιότητες καινοτομίας πρέπει όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να επεκταθούν στην κατεύθυνση αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) με στόχο την εσωτερική κατανομή της γνώσης στις επιχειρήσεις. Εξάλλου, μεγάλο βάρος πρέπει να δώσουν τόσο στη βιωσιμότητά τους, με κυρίαρχο στοιχείο την καταναλωτική ζήτηση όσο και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής φήμης.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας που διενήργησε ο οργανισμός The Conference Board -με τη συνεργασία της ΕΕΔΕ για την Ελλάδα- και παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο εκδήλωσης του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ.

Oι έξι τάσεις για τους CEOs

Επίσης με βάση την έρευνα, οι έξι τάσεις που διαφαίνονται για τους CEOs σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι εξής:

-       Βελτίωση των οργανωσιακών ικανοτήτων, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και να ενισχυθεί η καινοτομία

-       Αντιμετώπιση του ελλείμματος σε ταλέντα, που βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο παγκοσμίως

-       Ενίσχυση του βαθμού εναρμόνισης και ευελιξίας των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία

-       Άμβλυνση των κινδύνων μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης κόστους και της βελτίωσης των διαδικασιών

-       Διαχείριση της ποικιλομορφίας εντός του οργανισμού προς όφελος της καινοτομίας και της συνολικής απόδοσης

-       Οικοδόμηση ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας με επίκεντρο την παραγωγικότητα