ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δύο ελληνικές βιομηχανίες συγχωνεύονται για να βρουν «ζεστό» χρήμα

Δύο ελληνικές βιομηχανίες συγχωνεύονται για να βρουν «ζεστό» χρήμα - Κεντρική Εικόνα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η συγχώνευση των Σωληνουργείων Κορίνθου με τα Ελληνικά Καλώδια και η απορρόφησή τους από την βελγική εταιρεία συμμετοχών Cenergy Holdings. Την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου πραγματοποιούνται οι συνελεύσεις των μετόχων των δύο εισηγμένων για να δοθούν οι αντίστοιχες εγκρίσεις της συγχώνευσης.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ο όμιλος Viohalco θα διαθέτει μόνο μία θυγατρική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, τη Χαλκόρ.Υπενθυμίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2016 απορροφήθηκε η μετοχή της ΕΛΒΑΛ από την Viohalco και  ενώ είχε προηγηθεί το 2015 και η απορρόφηση της Σιδενόρ. Οι παραπάνω απορροφήσεις έχουν βοηθήσει τον όμιλο Viohalco να πετύχει ευνοϊκότερους όρους στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου με σκοπό να αντλήσει κεφάλαια προς υποστήριξη, μεσομακροπρόθεσμα, των παραγωγικών επενδύσεων του ομίλου.

Επίσης απλοποιείται το συνολικό οργανωτικό σχήμα του ομίλου εταιρειών υπό τον άμεσο και έμμεσο έλεγχο της Viohalco επί το ορθολογικότερο.

Εκ της απλοποίησης αυτής θα βελτιωθούν ουσιαστικά η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας διαχείρισης συμμετοχών σε επίπεδο ομίλου και θα μειωθεί το κόστος παρακολούθησης, εποπτείας και οργάνωσής της.

Κυρίως, θα καταστεί διαφανέστερο και ευχερέστερα καταληπτό το συνολικό εταιρικό σχήμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Η συγχώνευση Ελληνικών Καλδίων με τα Σωληνουργεία Κορίνθου αποσκοπεί στο να εκμεταλλευθεί η βελγική εταιρεία συμμετοχών αποδοτικότερα τις μεγάλες επενδύσεις (200 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία) που έχει υλοποιήσει στα Σωληνουργεία Κορίνθου και στα Ελληνικά Καλώδια στην Ελλάδα.