ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσια διαβούλευση για τη διείσδυση της βιοαιθανόλης στην αγορά καυσίμων

Δημόσια διαβούλευση για τη διείσδυση της βιοαιθανόλης στην αγορά καυσίμων - Κεντρική Εικόνα

Την παραγωγή τουλάχιστον του 50% της απαιτούμενης βιοαιθανόλης από εγχώριες πρώτες ύλες, δηλαδή ενεργειακές καλλιέργειες, απόβλητα και γεωργικά κατάλοιπα θέτει ως στόχο το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το σχέδιο για τη διείσδυση της βιοαιθανόλης στην εγχώρια αγορά καυσίμων που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Υπενθυμίζεται ότι ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών έχει τεθεί εθνικός στόχος για το 2020, σύμφωνα με τον οποίο, το 10% της κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα το μοναδικό βιοκαύσιμο που παράγεται και καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών είναι το βιοντίζελ, το οποίο αναμιγνύεται με ντίζελ κίνησης σε ποσοστό 7% κατ’ όγκο. Η συμβολή του βιοντίζελ στον στόχο των μεταφορών αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 3,5%. Προκειμένου να βελτιωθεί σημαντικά ο βαθμός επίτευξης του στόχου από τη χώρα μας, κρίνεται αναγκαία η σταδιακή διείσδυση της βιοαιθανόλης, σε μείγμα με τη βενζίνη, με αφετηρία το 2018. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η ελάχιστη συμμετοχή της βιοαιθανόλης επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη ορίζεται σε 1,6% για το 2018, 2,3% για το 2019 και 3,3% για το 2020 ενώ το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί για τα έτη μετά το 2020.

Το σχέδιο προβλέπει εξορθολογισμό και απλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου κατανομής βιοντίζελ και η θεσμοθέτηση πλαισίου κατανομής βιοαιθανόλης, με αφετηρία το 2018, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, η θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου για την προώθηση της βιοαιθανόλης αναμένεται να προσελκύσει νέες επενδύσεις και ως εκ τούτου να συνεισφέρει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τονίζεται ακόμη ότι η υποκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους των ορυκτών καυσίμων από βιοκαύσιμα, όπως η βιοαιθανόλη, συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, την περαιτέρω διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 27-10-2016 και ώρα 15:00.