ΕΛΛAΔΑ

ΕΜΠ: Έρευνα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στις οδικές μεταφορές

ΕΜΠ: Έρευνα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στις οδικές μεταφορές - Κεντρική Εικόνα

Ένα νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, το NeMo, εγκαινίασε σήμερα τις δραστηριότητές του με την πρώτη συνάντηση της ερευνητικής κοινοπραξίας στην Αθήνα. Το έργο στοχεύει στην ευρύτατη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων, παρέχοντας λύσεις σε βασικά προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση τους.

Το τριετές έργο συντονίζει η ερευνητική ομάδα I-SENSE του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, με επικεφαλής τον διευθυντή έρευνας δρ. 'Αγγελο Αμδίτη.

Το έργο, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2019, χρηματοδοτείται με 7,8 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή΄Ενωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Η ευρεία προώθηση της ηλεκτροκίνησης στις οδικές μεταφορές θα γίνει με τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Υπερ-Δικτύου λογισμικού, μοντέλων και υπηρεσιών, μέσω του οποίου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα είναι σε θέση να αλληλοεπιδρούν απρόσκοπτα για την ανταλλαγή δεδομένων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Στους εμπλεκόμενους περιλαμβάνονται σταθμοί φόρτισης, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικά οχήματα, διαχειριστές σταθμών φόρτισης, σχετικοί δημόσιοι φορείς, διαχειριστές συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και πάροχοι υπηρεσιών.

Το ΕΠΙΣΕΥ, εκτός από συντονιστής και τεχνικός διαχειριστής, είναι παράλληλα υπεύθυνο για τις δράσεις διάχυσης και προβολής των αποτελεσμάτων του έργου στην ερευνητική και επιστημονική κοινότητα, τη σχετική βιομηχανία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών με εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες και οργανισμούς, που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση.

Από την Ελλάδα, εκτός από το ΕΠΙΣΕΥ, συμμετέχει η εταιρεία SingularLogic, καθώς επίσης 17 ακόμη ερευνητικά κέντρα και εταιρείες από διάφορες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Σλοβακία), μεταξύ των οποίων η αυτοκινητοβιομηχανία Renault και η ΙΒΜ Γερμανίας.

Σύμφωνα με το ΕΠΙΣΕΥ, παρά τις σημαντικές εξελίξεις στις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης τόσο των επιβατικών όσο και των επαγγελματικών οχημάτων κατά τα τελευταία χρόνια, μέχρι στιγμής τα ηλεκτρικά οχήματα δεν έχουν την αναμενόμενη απήχηση στο κοινό.

Βασικοί παράγοντες που αποθαρρύνουν τους οδηγούς και τους διαχειριστές στόλων από το να προτιμήσουν ένα ηλεκτρικό όχημα, είναι το περιορισμένο δίκτυο σταθμών φόρτισης, η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των σταθμών, καθώς και η έλλειψη υποστηρικτικών συστημάτων και υπηρεσιών, όπως π.χ. αυτών που σχετίζονται με την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος για την φόρτιση των οχημάτων κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Για τη δημιουργία του Υπερ-Δικτύου ηλεκτροκίνησης, το έργο NeMo θα προωθήσει:

• Ένα κοινώς αποδεκτό ψηφιακό μοντέλο για την περιγραφή όλων των αντικειμένων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση.

• Διεπαφές για την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα.

• Ένα κεντρικό σύστημα εργαλείων για την ανάπτυξη και παροχή διαλειτουργικών υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης.

• Ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο e-Roaming που θα διευκολύνει τα διακρατικά ταξίδια ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.