ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Lavipharm: Κέρδη 8,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Lavipharm: Κέρδη 8,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών στο εξάμηνο - Κεντρική Εικόνα

Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Lavipharm, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 15,7% και διαμορφώθηκαν στα 15,1 εκατ. ευρώ από 13,0 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε κατά 2,6%. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 4,1 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, σημαντική επίδραση στον ενοποιημένο ισολογισμό της Lavipharm είχε η ολοσχερής αποπληρωμή δύο δανειακών συμβάσεων της θυγατρικής εταιρείας στις ΗΠΑ, μειώνοντας, έτσι, το δανεισμό του ομίλου κατά 39,5 εκατ. ευρώ, ήτοι 35,0%. Η συναλλαγή αυτή επηρέασε τόσο τα ενοποιημένα χρηματοοικονομικά έξοδα, τα οποία μειώθηκαν κατά 33,3% όσο και τα ενοποιημένα αποτελέσματα, καθώς δημιούργησε έκτακτο, μη επαναλαμβανόμενο κέρδος, ύψους 14,6 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων 13,3 εκατ. ευρώ από ζημίες 5,3 εκατ. ευρώ, την περυσινή περίοδο και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 8,4 εκατ. ευρώ από ζημίες 2,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Lavipharm AE, ο κύκλος εργασιών, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, σημείωσε σημαντική άνοδο (18,4%) και διαμορφώθηκε στα 16,4 εκατ. ευρώ έναντι 13,8 εκατ. ευρώ, το περυσινό διάστημα. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές των διαδερμικών συστημάτων της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 40,4%, συμβάλλοντας στη βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, το οποίο ενισχύθηκε κατά 18,4%. Το EBITDA ανήλθε στα 3,1 εκατ. ευρώ από 2,0 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα αποτελέσματα της Lavipharm ΑΕ διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων 868 χιλ. ευρώ και μετά από φόρους 1,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 8 χιλ. ευρώ και 324 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015.