ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχέδιο της Βιοχάλκο για συγχώνευση των θυγατρικών της

Viohalco: βελτίωση αποτελεσμάτων το 2020, θετικό momentum στην αρχή του 2021 - Κεντρική Εικόνα

Εντολή έδωσε η Βιοχάλκο για την συγχώνευση των θυγατρικών της και τη δημιουργία ομίλων που θα μπορούν να δανειστούν στο εξωτερικό. Το σχέδιο που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια με τις απορροφήσεις των Σιδενόρ και Ελβάλ, συνεχίζεται τώρα με την απορρόφηση των Σωληνουργείων Κορίνθου και Ελληνικών Καλωδίων από την βελγική Cenergy.

Η τελευταία εταιρεία συμμετοχών απορροφά τις αντίστοιχες συμμετοχών των δυο εισηγμένων και οι παραγωγικές εταιρείες συνεχίζουν την δραστηριότητά τους στην Ελλάδα. Δημιουργείται ένας ενιαίος όμιλος ο οποίος θα πραγματοποιεί τζίρο 700 εκατ. ευρώ, αλλά θα προσφέρει μια λύση πακέτο τόσο για την διασύνδεση δικτύου φυσικού αερίου, όσο και την ηλεκτρική διασύνδεση με καλώδια Αιολικών Πάρκων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

O στόχος της Βιοχάλκο είναι να περιορίσει τα έξοδα με τις απορροφήσεις και να δημιουργήσει σχήματα, τα οποία θα μπορούν να δανειστούν με ένα καλύτερο επιτόκιο από το εξωτερικό. Κι αυτό γιατί ο δανεισμός δύο μεγάλων σχημάτων που περιλαμβάνουν τις θυγατρικές είναι ασφαλώς πιο ευνοϊκός σε σύγκριση με τον ξεχωριστό δανεισμό τεσσάρων θυγατρικών.

Με τον δανεισμό αυτό πιθανότατα θα αποπληρωθούν και τα ελληνικά δάνεια και θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία και τα σχήματα της Βιοχάλκο και Cenergy. Μάλιστα, αυτή την περίοδο που όλοι οι διεθνείς επενδυτές ψάχνουν για τόκο, τα δυο σχήματα θα προσφέρουν ένα ελκυστικό επιτόκιο.

Ποια είναι η Βιοχάλκο

Η Βιοχάλκο, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2015 ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.