ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναβολή στη ΓΣ των ΕΛΠΕ ζήτησε το ΤΑΙΠΕΔ

Αναβολή στη ΓΣ των ΕΛΠΕ ζήτησε το ΤΑΙΠΕΔ - Κεντρική Εικόνα

 

Αναβλήθηκε για την Παρασκευή 28 Μαΐου και ώρα 12, η έκτακτη Γενική Συνέλευσης των Ελληνικών Πετρελαίων μετά από αίτημα που υπέβαλε το ΤΑΙΠΕΔ. Το αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ συνοδεύεται από προτάσεις για αλλαγές στα θέματα 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης, ήτοι για την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και για την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διαδικασίας, η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς προέρχεται από μέτοχο που κατέχει το 35,47% των μετοχών, έγινε υποχρεωτικά δεκτή από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Γιάννη Παπαθανασίου. Σημειώνεται ότι η συνέλευση της 28ης Μαΐου θεωρείται συνέχεια της σημερινής αναβληθείσας συνέλευσης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται νέα δημοσίευση.