ΕΛΛAΔΑ

Βούλα: Ό,τι λάμπει δεν είναι... επένδυση

Βούλα: Ό,τι λάμπει δεν είναι... επένδυση - Κεντρική Εικόνα

 

Έντονη αντίδραση του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σε σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης. Επιβαρύνει υπέρμετρα μια ήδη κορεσμένη περιοχή αποκλειστικής κατοικίας

Τον κίνδυνο να καταστραφούν μέσω «fast track» επενδυτικών διαδικασιών και οι ελάχιστες περιοχές φυσικού κάλλους που έχουν απομείνει στην Αττική, αλλά και αλλού, αναδεικνύει με εξώδικη διαμαρτυρία του ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Συγκεκριμένα, η δημοτική αρχή διαμαρτύρεται για την απόπειρα έγκρισης επενδυτικού έργου τουριστικής ανάπτυξης σε περιοχή της Βούλας που είναι χαρακτηρισμένη ως αποκλειστικής κατοικίας, ενώ παράλληλα η εν λόγω πρόταση στηρίζεται σε πλήθος αναληθών στοιχείων με αποτέλεσμα να μην πληροί ούτε μία από τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της.

Πρόκειται για απόπειρα της εταιρείας VHPH Properties να εντάξει το τιτλοφορούμενο ως «Επενδυτικό Έργο Οικιστικής Τουριστικής Ανάπτυξης Project Voula» στις διατάξεις του Ν. 4608/2019 και να το χαρακτηρίσει «στρατηγική επένδυση». Το σχέδιο είναι συνολικής έκτασης 71.000 τ.μ. στην Π.Ε. Εξοχή Βούλας (Νέα Κάλυμνος).

Η πρόταση για την ένταξη της επένδυσης στις διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης έχει τεθεί σε ολιγοήμερη δημόσια διαβούλευση από τον οργανισμό Enterprise Greece.

Σύμφωνα με την εξώδικη διαμαρτυρία του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, «δεν πληροί ούτε κατ’ ελάχιστο την υποχρέωση ουσιαστικής πληροφόρησης του κοινού για σχέδια και έργα που ενδέχεται να έχουν συνέπειες σημαντικές για την περιοχή», ενώ από τα στοιχεία που αναρτήθηκαν προς διαβούλευση προκύπτουν σημαντικές αναλήθειες που αφορούν τις χρήσεις γης και τον χαρακτήρα της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση αναφέρει αναληθώς ότι η επιτρεπόμενη χρήση στα συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα είναι αμιγούς κατοικίας, ενώ είναι αποκλειστικής κατοικίας, ότι το προτεινόμενο έργο είναι σύμφωνο με το ΓΠΣ της Δ.Ε. Βούλας και, τέλος, αναφέρει λανθασμένα στοιχεία επιτρεπόμενου ύψους δόμησης.

Δεν έχει στρατηγικό χαρακτήρα

Επίσης το έργο έχει χαρακτηριστεί ως «στρατηγική» επένδυση, κάτι το οποίο δεν ευσταθεί.

Κι αυτό διότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4608/2019, στην έννοια των στρατηγικών επενδύσεων υπάγονται αυτές που λόγω της βαρύτητάς τους για την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος χαρακτηρίζονται από την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την υψηλή προστιθέμενη αξία σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνών εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, το υπό διαβούλευση επενδυτικό σχέδιο, κατά το μέρος που αφορά την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, δεν μπορεί να υπαχθεί στην έννοια της στρατηγικής επένδυσης, διότι με αυτό επιχειρείται η ανάπτυξη μίας ήδη οργανωμένης οικιστικά περιοχής, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργεί υψηλή προστιθέμενη αξία σε κάποιον τομέα της οικονομικής δραστηριότητας ώστε να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Επίσης σε ό,τι αφορά τον τουριστικό χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης επένδυσης, αυτός δεν επιτρέπεται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Δεν επιτρέπονται οι χρήσεις

Η συγκεκριμένη τουριστική ανάπτυξη δεν προβλέπεται ευθέως ούτε από το υφιστάμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής.

Με βάση το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, η μόνη χρήση που επιτρέπεται στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης (Εξοχή, Ν. Κάλυμνος) είναι αυτή της αποκλειστικής κατοικίας. Επομένως, για να επιτραπεί στην περιοχή η αμιγής κατοικία και πολύ περισσότερο η τουριστική ανάπτυξή της θα πρέπει προηγουμένως να τροποποιηθεί το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο κατά τρόπο ώστε αυτή να επιτραπεί.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει με Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για τα συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα, διότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, ακόμα και ειδικότερες ρυθμίσεις που τίθενται κατά παρέκκλιση του υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδιασμού, θα πρέπει να συμβιβάζονται με τις ισχύουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις της περιοχής και να μην αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον χαρακτήρα του οικισμού ως εξοχικού.

Κωνσταντέλλος: «Θα εξαντλήσουμε όσα νομικά μέσα διαθέτουμε»

Ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επέδειξε ταχύτατα ανακλαστικά στην πρόταση της επενδυτικής εταιρείας και απέστειλε άμεσα εξώδικη διαμαρτυρία προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, την εταιρεία VHPH Properties και την Enterprise Greece, μέσω των οποίων αποκαθιστά τα αληθή στοιχεία της πρότασης.

Επιπλέον καταθέτει με πλήρη νομική τεκμηρίωση τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει η συγκεκριμένη «επένδυση» να χαρακτηριστεί «στρατηγική», αφού δεν πληροί καμία από τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.

Απευθυνθήκαμε στον Γρ. Κωνσταντέλλο ρωτώντας τους λόγους για τους οποίους η δημοτική αρχή αντιτίθεται σε μία τόσο σημαντική επένδυση στην πόλη και μας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Πάγια θέση της δημοτικής αρχής είναι να στηρίζει σθεναρά, με όσα μέσα διαθέτει ο δήμος, όσες επενδυτικές προτάσεις είναι συμβατές με την υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής των κατοίκων και σέβονται απόλυτα τη φυσιογνωμία και τον φυσικό πλούτο της πόλης.

Η συγκεκριμένη επένδυση δηλώνει πως προτίθεται να αναπτύξει έντονη οικοδομική και επιχειρηματική (τουριστική) δραστηριότητα σε μία ήδη κορεσμένη από δόμηση περιοχή, η οποία δεν επιτρέπει την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς είναι περιοχή αποκλειστικής κατοικίας.

Θεωρούμε χρέος μας να εξαντλήσουμε όσα νομικά μέσα διαθέτουμε να προστατέψουμε τον μοναδικό χαρακτήρα της περιοχής και να διασφαλίσουμε την ήπια οικιστική ανάπτυξη και την επάρκεια σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου».