ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστολή σύμβασης εργασίας: Νέα κριτήρια και «κόφτης» για πληττόμενες επιχειρήσεις

Αναστολή σύμβασης εργασίας: Νέα κριτήρια και «κόφτης» για πληττόμενες επιχειρήσεις - Κεντρική Εικόνα

Ανατροπές στο ''καθεστώς'' των αναστολών συμβάσεων εργασίας κατά το τρέχοντα μήνα προβλέπει Κοινή Απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη και του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ, Θεόδωρου Σκυλακάκη. 

Η βασικότερη εξ αυτών προβλέπει πως μία πληττόμενη επιχείρηση θα μπορεί να βγάλει σε αναστολή προσωπικό της το Μάρτιο υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχε αύξηση τζίρου μεταξύ Απριλίου 2020-Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Έτσι, όποια πληττόμενη επιχείρηση είχε αύξηση τζίρου κατά την προαναφερθείσα περίοδο (Απρίλιος-Δεκέμβριος του 2020 σε σχέση με τον Απρίλιο-Δεκέμβριο του 2019), δεν θα μπορεί να βγάλει σε αναστολή εργαζομένους της το Μάρτιο.

Ειδικότερα, σε κοινή ανακοίνωσή τους τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών αναφέρονται σε διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο.

Διευκρινίσεις

Σε συνέχεια ερωτημάτων από επιχειρήσεις και λογιστές μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 9500/322/2-3-2021 (Β’ 821), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Όσες επιχειρήσεις υπάγονται σε ΚΑΔ που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας.

Β. Όσες επιχειρήσεις/εργοδότες είναι πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο 2021.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που:

i) Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και,

ii) ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και επιπλέον

iii) δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,

για να είναι επιλέξιμες και να μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις των εργαζομένων τους, πρέπει:

α) να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και

β) να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που τηρεί η ΑΑΔΕ.