ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάργηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης: Τι πρέπει να προσέξουν χιλιάδες φορολογούμενοι

Κατάργηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης: Τι πρέπει να προσέξουν χιλιάδες φορολογούμενοι - Κεντρική Εικόνα

 

Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι αποκτούν φέτος εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ακίνητα ή κινητές αξίες και για τους οποίους προβλέπεται κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το 2021, για το τρέχον φορολογικό έτος.

Το ετήσιο πραγματικό εισόδημα καθενός από τους φορολογούμενους αυτούς, το οποίο θα ληφθεί υπόψη για να υπολογιστεί το ποσό των δαπανών που απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ώστε να μην πληρώσουν έξτρα φόρο 22%, θα είναι τελικά λίγο μεγαλύτερο, καθώς δεν θα αφαιρεθεί από αυτό η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Κι αυτό θα συμβεί λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα των συγκεκριμένων φορολογουμένων.

Ως εκ τούτου, το απαιτούμενο ποσό των δαπανών που θα πρέπει να έχουν καλύψει έως το τέλος του τρέχοντος έτους με ηλεκτρονικές πληρωμές θα είναι, τελικά, μεγαλύτερο από αυτό που θα προέκυπτε εάν ίσχυε και εξέπιπτε η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Θα πρέπει συνεπώς να καλύψουν μεγαλύτερα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικές πληρωμές για να αποφύγουν τον κίνδυνο απρόβλεπτης επιβάρυνσης με επιπλέον ποσά πληρωτέου φόρου εισοδήματος.