ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κουρεμένα» ενοίκια: Πώς θα πάρουν την έκπτωση φόρου οι ιδιοκτήτες

«Κουρεμένα» ενοίκια: Πώς θα πάρουν την έκπτωση φόρου οι ιδιοκτήτες - Κεντρική Εικόνα

Εντός του Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που είδαν τα εισοδήματά τους από ενοίκια να μειώνονται κατά 40% με απόφαση της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν χάσει το 40% του ενοικίου και όσοι θα συνεχίσουν να έχουν απώλειες θα πρέπει να υποβάλουν τις συμβάσεις-μισθωτήρια που έχουν με τους ενοικιαστές στη σχετική πλατφόρμα.

Μετά την υποβολή των στοιχείων, η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει στη διαπίστωση των απωλειών και στην πίστωση του ποσού κάλυψης που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι η διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή προβλέπει την κάλυψη από την κυβέρνηση του 30% των απωλειών που έχουν από τη μείωση των ενοικίων. Το ποσό δεν θα επιστραφεί στους ιδιοκτήτες αλλά θα συμψηφιστεί με υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος ή ο ΕΝΦΙΑ.

Όπως σημειώνει η «Καθημερινή», προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να τους πιστωθεί στον λογαριασμό τους στο Τaxisnet το σχετικό ποσό, αλλά και για το διάστημα που διαρκεί η περίοδος κατά την οποία το ενοίκιο θα είναι μειωμένο, η ΠΟΜΙΔΑ εξέδωσε οδηγό όπου παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες. Ειδικότερα:

Ποια μισθώματα μειώνονται κατά 40%;

– Τα μισθώματα των επαγγελματικών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή της Αρχής ή έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού.

– Τα μισθώματα της κύριας κατοικίας των εργαζομένων των ανωτέρω επιχειρήσεων, όπου μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος, και εφόσον συνεχίζει να τελεί σε αναστολή.

– Τα μισθώματα της φοιτητικής κατοικίας των τέκνων των εργαζομένων, και εφόσον τουλάχιστον ένας εκ των γονέων συνεχίζει να τελεί σε ανατολή.

– Τα μισθώματα της κύριας κατοικίας ναυτικών, εφόσον η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

Για ποιους μήνες δικαιούνται μείωση οι ενοικιαστές;

– Απρίλιο - Μάιο: Επιχειρήσεις που χαρακτηρίστηκαν τον Απρίλιο πληττόμενες από την πανδημία του κορωνοϊού χωρίς όμως ποτέ να κλείσουν (ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κ.λπ., ελεύθεροι επαγγελματίες).

– Μάρτιο - Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο: Επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή της Αρχής (συμπεριλαμβανομένων του λιανεμπορίου και των επιχειρήσεων εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού).

– Εως και Ιούλιο και  Αύγουστο: Επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά, για τις οποίες η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολή μέρους του μισθώματος για επαγγελματικές μισθώσεις επεκτείνεται για όσο χρόνο εξακολουθούν οι επιχειρήσεις αυτές να πλήττονται και το αργότερο έως και τον Αύγουστο 2020. Οπως έχει ανακοινωθεί, η παράταση αυτή θα αφορά επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού.

Τι δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων;

– Στις φορολογικές δηλώσεις του 2021 δεν θα συμπεριληφθούν τα ποσά της μείωσης του 40%, παρά μόνον το εισπραχθέν 60%.

– Φορολογικό συμψηφισμό ποσοστού 30% από την απώλεια του 40% των ενοικίων, με υποχρεώσεις του φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης 2019 ή του ΕΝΦΙΑ 2020.

– Κάθε εκμισθωτής θα δηλώσει σε ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ εντός του Ιουνίου 2020 τις ενεργές μισθώσεις του και τα ποσά μείωσης που υπέστη σε κάθε μία από αυτές 

– Για τα φυσικά πρόσωπα/εκμισθωτές των παραπάνω επιχειρήσεων και εργαζομένων, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη φορολογική διοίκηση, αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους κατά τέσσερις μήνες και για το διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Παραδείγματα

– Ιδιοκτήτης ακινήτου μισθώνει κατάστημα με μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ. Για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έλαβε ποσό 1.800 ευρώ αντί 3.000 εξαιτίας της υποχρεωτικής μείωσης 40%. Το ποσό που θα του καλύψει το Δημόσιο ανέρχεται στο 20% του 60% του μισθώματος, όπως αναφέρει η σχετική διάταξη. Δηλαδή θα αποζημιωθεί με το ποσό των 360 ευρώ (1.800 x 20%). Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ιδιοκτήτης έχασε 1.200 ευρώ.

– Ιδιοκτήτης ακινήτου μισθώνει διαμέρισμα σε πληττόμενο εργαζόμενο με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ. Για τους τρεις μήνες έλαβε 900 ευρώ αντί 1.500 ευρώ. Το ποσό που θα του καλύψει το Δημόσιο ανέρχεται στο 20% του 60% του μισθώματος, δηλαδή θα αποζημιωθεί με το ποσό των 180 ευρώ (900 x 20%). Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ιδιοκτήτης έχασε 600 ευρώ.