ΕΛΛAΔΑ

Κορωνοϊός: Τι θα γίνει με το δώρο Πάσχα - Ποιοι εργοδότες δεν είναι υποχρεωμένοι να το καταβάλλουν

Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται για εργαζόμενους σε αναστολή - Κεντρική Εικόνα

Η καταβολή του δώρου του Πάσχα είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να διευκρινίσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το οικονομικό επιτελείο με δεδομένο ότι τα μέτρα λαμβάνονται βήμα –βήμα ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας ενώ πολλά σημεία σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των εργαζομένων αλλά και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών που έχουν πληγεί δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Κανονικά ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει το δώρο του Πάσχα κατ΄αναλογία από την 1/1/ 2020 έως την ημέρα αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο:

Η αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων με κρατική απόφαση συνιστά ανωτέρα βία, η οποία απαλλάσσει τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής μισθού.

Αναφορικά με το δώρο Πάσχα, επισημαίνεται ότι αυτό αντιστοιχεί στο ήμισυ του μηνιαίου μισθού του εργαζομένου.

Ο εργαζόμενος δικαιούται το πλήρες ποσό, εφόσον εργάστηκε από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Σε διαφορετική περίπτωση δικαιούται να λάβει αναλογία του δώρου Πάσχα σύμφωνα με τις ημέρες εργασίας του.

Εν προκειμένω, οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις ανεστάλη η λειτουργία τους, οφείλουν να καταβάλουν στους εργαζόμενους την αναλογία του δώρου Πάσχα, η οποία αντιστοιχεί στις ημέρες εργασίας αυτών από 1η Ιανουαρίου μέχρι την ημέρα αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Υποχρεούνται να καταβάλουν δώρο Πάσχα οι εργοδότες, οι οποίοι προληπτικά αναστέλλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους;

Εν προκειμένω, ο εργοδότης ο οποίος αυτοβούλως επιλέγει να αναστείλει τη λειτουργία της επιχειρήσεώς του, καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών των εργαζομένων. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά ο εργοδότης οφείλει να τους καταβάλει μισθό. Αντιστοίχως, οφείλει να τους καταβάλει και ολόκληρο το δώρο Πάσχα.