ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

''Σκέψη για αυτούς που κρατάνε τις ζωές μας ανοικτές''

''Σκέψη για αυτούς που κρατάνε τις ζωές μας ανοικτές'' - Κεντρική Εικόνα

 

«Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ ήταν και παραμένει μια οικογενειακή επιχείρηση, που πάντα είχε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει όλα τα μέλη της ως μια οικογένεια που διαρκώς μεγαλώνει και ισχυροποιείται. Με αυτό το πνεύμα αντιμετωπίζουμε και αυτή την κρίση που περνάμε όλοι, όχι μόνον εμείς ή η χώρα μας, αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο καθένας μας οφείλει να κάνει αυτό που του αντιστοιχεί για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Το να παραμείνουν τα σούπερ μάρκετ ανοικτά είναι θεμελιώδους σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, για να διατηρηθεί μια κάποια – στοιχειώδης- ομαλότητα και να μην προκληθεί μεγαλύτερος πανικός».

Με αυτά τα ζεστά λόγια η ηγεσία της Δ.Μασούτης δείχνει το σεβασμό στην οικογένεια των ανθρώπων της και συγχρόνως υπενθυμίζει ποσο τα απλά, σε μη κανονικές στιγμές, αποκτούν μια άλλη δυναμική. Σήμερα ζούμε σε αχαρτογράφητα αντίξοες συνθήκες και ο καθένας μας συνεισφέρει σε αυτή την κανονικότητα του «αυτοπεριορισμού». Και δεν παραλείπει να τονίσει και την οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στους υπάλλήλους.

Επιστολές όπως αυτή που εστάλη στους εργαζόμενους της ελληνικής αλυσίδας Μασούτης τονίζει πέραν των άλλων και την αυτονόητη υποχρέωση, των επιχειρήσεων να αναγνωρίζουν την σημαντική προστιθέμενη αξία των ανθρώπων τους.

Καμία κανονικότητα δεν είναι χωρίς προσπάθεια και καμία υπερπροσπάθεια δεν πρέπει να μένει χωρίς τον έπαινο που της αναλογεί.