ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βασικό πυλώνα της ανάκαμψης θέλει τις σιδηροδρομικές μεταφορές η κυβέρνηση

Βασικό πυλώνα της ανάκαμψης θέλει τις σιδηροδρομικές μεταφορές η κυβέρνηση - Κεντρική Εικόνα

Η ενημέρωση σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας με στελέχη της σιδηροδρομικής βιομηχανίας αποτέλεσαν τους βασικούς στόχους της συμμετοχής της υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη στην Έκθεση Σιδηροδρομικού Υλικού «InnoTrans 2016», στο Βερολίνο.

Η έκθεση διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στην γερμανική πρωτεύουσα και θεωρείται η σημαντικότερη διεθνής έκθεση στον κλάδο των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και της βιομηχανίας συρμών.

Αναφερόμενη στην «InnoTrans 2016», η κυρία Χρυσοβελώνη έκανε λόγο για «μέγιστη ευκαιρία» του υπουργείου σε ό,τι αφορά την ενημέρωση γύρω από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού, αλλά και για την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, τόσο με ηγετικά στελέχη της σιδηροδρομικής βιομηχανίας όσο και με κυβερνητικούς αξιωματούχους άλλων κρατών-μελών, καθώς και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η επίσκεψή μας αυτή θεωρούμε ότι θα αποτελέσει ευκαιρία προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που δίνονται σε κοινοτικό επίπεδο για την εύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στον σιδηροδρομικό τομέα», δήλωσε η υφυπουργός και τόνισε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας προβλέπει και την ανάδειξη των σιδηροδρομικών μεταφορών σε «βασικό πυλώνα της διαφαινόμενης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας».

Σε ό,τι αφορά γενικά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, η Μαρίνα Χρυσοβελώνη επισήμανε ότι η ανάπτυξή τους βρίσκεται στο επίκεντρο της ενωσιακής πολιτικής, με στόχο την ολοκλήρωση των υποδομών και την προώθηση μέτρων τόνωσης της αντίστοιχης αγοράς, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Λευκής Βίβλου για τις Μεταφορές του 2011.

Η Λευκή Βίβλος θέτει ως στόχο της επόμενης δεκαετίας την δημιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών και των εμπορευμάτων, μειώνοντας το κόστος και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών μεταφορών.

Οι ευρωπαϊκές μεταφορές, δήλωσε η υφυπουργός, «βρίσκονται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι», καθώς αναμένεται να επέλθουν διαρθρωτικές αλλαγές που θα αναμορφώνουν τον τομέα, με μείζονα προτεραιότητα την επανεξέταση του ρυθμιστικού πλαισίου για τους σιδηρόδρομους.

«Οι σιδηροδρομικές μεταφορές αποτελούν έναν πολύ σημαντικό παράγοντα κοινωνικής ευημερίας, οργάνωσης και προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης», τόνισε η κα. Χρυσοβελώνη, και πρόσθεσε ότι σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτικό να χαραχτούν κατευθύνσεις με στόχο να υπάρξει μια σαφής και με σταθερό προσανατολισμό πολιτική ενίσχυσης του σιδηρόδρομου, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών C02, τη βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών, τη μείωση των ατυχημάτων, την αύξηση των ταχυτήτων στις μεταφορές, την κοινωνική ευημερία και την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ειδικά για την ελληνική σιδηροδρομική αγορά, η υφυπουργός Υποδομών ανέφερε ως κομβικό στόχο την μετεξέλιξη της χώρας σε διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο για την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, για την μεταφορά εμπορευμάτων τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο των εννέα πολυτροπικών διαδρόμων προτεραιότητας του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), η Ελλάδα συμμετέχει στον Διάδρομο «Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος» (Orient/EastMedCorridor), ο οποίος συνδέει τη χώρα μας με Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο, συμπεριλαμβάνοντας τους λιμένες-κόμβους του ΔΕΔ-Μ Πάτρα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, και Ηγουμενίτσα, ενισχύοντας έτσι τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

«O εν λόγω διάδρομος είναι ο μοναδικός σιδηροδρομικός άξονας του διευρωπαϊκού δικτύου που συνδέει τη χώρα μας με την Κεντρική Ευρώπη. Μεγάλες ωστόσο προοπτικές ανοίγονται και με την επέκταση των ΔΕΔ-Μ προς τα Δυτικά Βαλκάνια, αξιοποιώντας αντίστοιχα τη σύνδεση με το βασικό (core) δίκτυο της χώρας μας», συνέχισε. Με άλλα λόγια, «ο σιδηρόδρομος, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση λιμανιών και οδικών αρτηριών και αεροδρομίων, μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στη φιλόδοξη αυτή στοχοθεσία της χώρας μας», είπε χαρακτηριστικά η κα. Χρυσοβελώνη και σημείωσε ότι όλα τα έργα της Ελλάδας προχωρούν με ταχυτάτους ρυθμούς και αναμένεται να περαιωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων, καθώς η κυβέρνηση έχει ξεμπλοκάρει τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τα εν λόγω έργα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών υποδομών της χώρας μας και την διασύνδεσή τους με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και τις γειτονικές με την Ελλάδα και την Ε.Ε. χώρες, μέσω επίσπευσης υλοποίησης έργων στρατηγικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή, όπως τα έργα που υλοποιούνται στο διάδρομο Ανατολής-Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και η επέκταση του ελληνικού δικτύου με τα Δυτικά Βαλκάνια και η σύνδεση του Αιγαίου Πελάγους με τη Μαύρη Θάλασσα,

Την προώθηση σχεδίων πολυτροπικών μεταφορών μέσω της διασύνδεσης των δικτύων (οδικών και σιδηροδρομικών) με τα στρατηγικά λιμάνια της χώρας όπως ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη, η Πάτρα, η Καβάλα και η Ηγουμενίτσα , εξελίσσοντάς τα σε πλατφόρμες εμπορευματικών μεταφορών και αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας ως πύλης εισόδου για την Ευρώπη, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές ανάγκες και την ενωσιακή πολιτική,

Την προετοιμασία σύναψης πολυμερών και διμερών συμφωνιών με τα γειτονικά κράτη, με στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων μεταφορικών διαδρόμων και τη διευκόλυνση πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, συνδυάζοντας τη χρήση χερσαίας και θαλάσσιας μεταφοράς, όπως είναι η Διασυνοριακή Συμφωνία για τη διευκόλυνση της σιδηροδρομικής διέλευσης στα διασυνοριακά σημεία Ελλάδος και Βουλγαρίας και η Πολυμερής Συμφωνία Σύνδεσης του Περσικού Κόλπου με τη Μαύρη Θάλασσα.

Η ελληνική κυβέρνηση ασχολείται, επιπλέον, με την αναβάθμιση των υφισταμένων γραμμών μέσω της ανάπτυξης του European Rail Traffic Management System (ERTMS), το οποίο θα επιτρέψει τη δημιουργία ομογενούς ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος, αποφέροντας σημαντικά οφέλη στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, ενώ θα ενισχύσει τις διεθνείς εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές και θα αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα από την άποψη του κόστους συντήρησης, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας.

Στις προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών περιλαμβάνεται επίσης και η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης, αλλά και η σιδηροδρομική σύνδεσή τους με τα λεγόμενα λιμάνια-«κλειδιά».

Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, επισήμανε η υφυπουργός, κινείται ακόμη ενεργά στις διαδικασίες ένταξης έργων στο Επενδυτικό Portal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σχέδιο Γιούνκερ). Από κοινού με την ΕΡΓΟΣΕ, προχωρεί στην ωρίμανση των έργων αυτών προκειμένου να εξασφαλιστούν πόροι και να υλοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Αναλύοντας τις δράσεις του υπουργείου στον σιδηροδρομικό τομέα, η κα. Χρυσοβελώνη αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ, η οποία αφορά τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση), με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς και βιώσιμης χρηματοδότησης της υποδομής, την προαγωγή της διαφάνειας της αγοράς για να εξασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός και η αποφυγή στρεβλώσεων, και την ενίσχυση της ρυθμιστικής εποπτείας.

«Η ενσωμάτωση του εθνικού δικαίου στο πλαίσιο διατάξεων της Ε.Ε. για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου αποτελεί ουσιαστικά μια ισχυρή προσπάθεια διαμόρφωσης ευρωπαϊκής αγοράς με υψηλό βαθμό συνοχής, ενώ αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία και τη δομή του εθνικού σιδηροδρομικού τομέα, διαμορφώνοντας έναν ενιαίο οδηγό πρόσβασης για τους φορείς του τομέα σιδηροδρομικών μεταφορών και υπηρεσιών», σημείωσε η υφυπουργός.

Η κα. Χρυσοβελώνη έκανε επίσης λόγο τόσο για την αδειοδότηση δύο επιχειρήσεων παρόχων εμπορευματικών μεταφορών (εκτός της ΤΡΑΙΝΟΣΕ), γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική του τομέα στην Ελλάδα, όσο και για την προώθηση της έρευνας/καινοτομίας στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών (Shift2Rail), τις οποίες περιέγραψε ως παρεμβάσεις που συμπληρώνουν τις κεντρικές πολιτικές και δημιουργούν ένα «ολοκληρωμένο πλαίσιο, δίνοντας σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές και ευκαιρίες στη χώρα μας».