ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναβάθμιση αξιόχρεου ΟΤΕ από S&P

Αναβάθμιση αξιόχρεου ΟΤΕ από S&P - Κεντρική Εικόνα

Στην αναβάθμιση του μακροχρόνιου αξιόχρεου του ΟΤΕ στη βαθμίδα "ΒΒΒ-" προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P, με την προοπτική (outlook) του αξιόχρεου του ΟΤΕ να είναι σταθερή. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση "BBB-" αποτελεί επενδυτική διαβάθμιση. 

   Όπως αναφέρει ο οίκος, η αναβάθμιση του ΟΤΕ ακολουθεί την αναβάθμιση της Ελλάδας στις 25 Οκτωβρίου στη βαθμίδα ΒΒ- από Β+, η οποία αντανακλά κυρίως τη σταθερή βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και τη σταδιακή ανάκαμψη των οικονομικών προοπτικών της.

   Η μείωση της πολιτικής αβεβαιότητας της Ελλάδας και η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών της «παρέχουν ένα πιο ευνοϊκό λειτουργικό περιβάλλον για τον ΟΤΕ», σημειώνει ο οίκος.