ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ για το 2016

Φορολογικό νομοσχέδιο: Οι νέες διευκολύνσεις για οφειλέτες Εφορίας και οι μειώσεις του ΕΝΦΙΑ  - Κεντρική Εικόνα

Εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ για το 2016, λόγω των αλλαγών που έγιναν με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο, όπως αποκαλύπτει το εβδομαδιαίο δελτίο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. 

Ειδικότερα από την επεξεργασία που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δελτίο προκύπτουν τα εξής:

- 530.589 φυσικά και νομικά πρόσωπα θα κληθούν να καταβάλουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 808.000.000 ευρώ.

- ειδικά τέσσερις φορολογούμενοι, που διαθέτουν ακίνητη περιουσία πολύ υψηλής αντικειμενικής αξίας θα κληθούν να πληρώσουν συμπληρωματικό φόρο περίπου 600.000 ευρώ.

- συμπληρωματικό φόρο θα κληθούν να πληρώσουν 485.505 φυσικά πρόσωπα και το συνολικό ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν είναι 566 εκατ. ευρώ.

- από τα φυσικά πρόσωπα που θα πληρώσουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, ποσοστό 75% ή 363.456, δηλαδή περίπου οι οκτώ στους δέκα, θα καταβάλλουν συνολικά 14,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή ο καθένας θα κληθεί να πληρώσει ποσό συμπληρωματικού φόρου κατά μέσο όρο 40 ευρώ.

- 122.049 φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 551 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο από 4.514 ευρώ ο καθένας

- 45.084 νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις, ιδρύματα κλπ) θα υποχρεωθούν να πληρώσουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 242.000.000. ευρώ.