ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΧΣ: Ζημιά 1,16 δισ από συμμετοχές στις συστημικές τράπεζες

ΤΧΣ: Ζημιά 1,16 δισ από συμμετοχές στις συστημικές τράπεζες - Κεντρική Εικόνα

Το ποσό των 91 εκατ. ευρώ εισέπραξε, εντός του 2018, από τις 12 υπό εκκαθάριση τράπεζες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εξέλιξη που σε συνδυασμό με την υποχώρηση των κεφαλαιοποιήσεων και της εύλογης αξίας των CoCos οδήγησε στην εγγραφή ζημιάς 1,37 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018, οι συμμετοχές του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτιμούνταν στο τέλος της περασμένης χρονιάς σε 717,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,87 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017. Η παραπάνω εικόνα έχει σήμερα αντιστραφεί καθώς οι μετοχές Εθνικής, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank, τις οποίες κατέχει το Ταμείο, αποτιμούνται στα 1,61 δισ. ευρώ.

Κατά τη χρήση του 2018, πάντως, το ΤΧΣ έγραψε ζημιά 1,16 δισ. ευρώ από την αποτίμηση των παραπάνω συμμετοχών σε εύλογη αξία, μέσω αποτελεσμάτων, ενώ ζημιά 235,5 εκατ. ευρώ έγραψε από την αποτίμηση των CoCos της Πειραιώς.

Οι παραπάνω ζημιές, σε συνδυασμό με τα πενιχρά έσοδα από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες, οδήγησαν σε ζημιές χρήσης 1,37 δισ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες ζημιές από την ίδρυσή του ως το τέλος του 2018 ανήλθαν στα 37 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαιά του περιορίστηκαν στα 5,14 δισ. ευρώ.

Το Ταμείο διατηρεί απαίτηση 1,55 δισ. ευρώ από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες, έχοντας εισπράξει μέχρι τώρα 747 εκατ. ευρώ και έχοντας διαγράψει απαιτήσεις 11,2 δισ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, το ΤΧΣ ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαμόρφωση της στρατηγικής αποεπένδυσης (exit strategy) των συμμετοχών του στις ελληνικές συστημικές τράπεζες, η οποία θέτει τους όρους και τη διαδικασία αποεπένδυσης αναφορικά με την επιστροφή των τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα.