ΑΓΟΡΕΣ

F.G. Europe: Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης

F.G. Europe: Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης - Κεντρική Εικόνα

Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Silaner Investments για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της F.G. Europe, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο προτείνων.

Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες και συγκεκριμένα ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 16 Αυγούστου με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση, το Προσφερόμενο Τίμημα ύψους €0,4920

Το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης θα δημοσιευθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να ξεκινήσει και η καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στα σχετικά αρχεία δεξιά.