ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς και ποιοι μπορούν να γλυτώσουν πρόστιμα της εφορίας

Τι αλλάζει στη φορολογική παραγραφή εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων - Κεντρική Εικόνα

Τη δυνατότητα να γλυτώσουν πρόστιμα της εφορίας σχετικά με προσαύξηση περιουσίας από άγνωστες πηγές έχουν όσοι συμμετέχουν σε εταιρείες. 

Αυτό συμβαίνει διότι η ΑΑΔΕ πρόσφατα ξεκαθάρισε πως δεν συνιστά προσαύξηση περιουσίας το ποσό που πιστώνεται σε λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), κοινωνία ή κοινοπραξία και αποδεικνύεται ότι το εν λόγω πιστωθέν ποσό  αφορά σε συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του νομικού προσώπου. 

Σύμφωνα με οδηγίες της ΑΑΔΕ, το ποσό αυτό θεωρείται ότι είναι  «γνωστής προέλευσης» και δύναται να συνιστά δάνειο (αν κάτι τέτοιο προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία ή από άλλα στοιχεία), ή ταμειακή διευκόλυνση, ανάλογα με τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά, κατά την κρίση του ελέγχου. 

Προϋπόθεση είναι να μπορεί να αποδειχτεί πως το εν λόγω ποσό επεστράφη στο νομικό πρόσωπο πριν από τη διενέργεια του ελέγχου, ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες ότι ήταν δάνειο ή ταμειακή διευκόλυνση για το φυσικό πρόσωπο.  Σε περίπτωση, που ο ελεγχόμενος επικαλείται τη λήψη δανείου από ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση, αλλά δεν δύναται να προσκομίσει σχετικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, ούτε και μπορεί η λήψη του δανείου αυτού να αποδειχθεί από άλλα στοιχεία, τότε ο ισχυρισμός του φορολογούμενου περί δανείου δεν θα γίνεται δεκτός από τον έλεγχο.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά όπως π.χ. κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του φυσικού ή του νομικού προσώπου, από τις οποίες να προκύπτει δόση ή επιστροφή χρηματικού ποσού.