ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκτός Χρηματιστηρίου Αθηνών οδεύει η «Σφακιανάκης»

Εκτός Χρηματιστηρίου Αθηνών οδεύει η «Σφακιανάκης» - Κεντρική Εικόνα

Συνεχίζεται η φυγή εταιρειών από το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Χθες υπέβαλε αίτηση διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) η Nexans Ελλάς, ενώ προς τα εκεί οδεύει και η «Σφακιανάκης ΑΕΒΕ». Η τελευταία δημοσιοποίησε χθες το πληροφοριακό δελτίο για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς των μειοψηφιών της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει η Καθημερινή, η «Σφακιανάκης ΑΕΒΕ» δημοσιοποίησε χθες την πρόταση του βασικού μετόχου της για την απόκτηση 1,91 εκατ. μετοχών της εταιρείας. Η εύλογη τιμή αγοράς των μετοχών ορίσθηκε σε 0,34 ευρώ ανά μετοχή και ο προτείνων είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Σταύρος Τάκης. Ο τελευταίος είναι και ο κάτοχος (ελέγχων) του 91,92% των μετοχών της «Σφακιανάκης».

Η προτεινόμενη τιμή απόκτησης των μειοψηφιών ορίσθηκε μετά την αποτίμηση που πραγματοποίησε η εταιρεία RSM Greece A.E. Η τελευταία όρισε ως εύλογο τίμημα τα 0,13 ευρώ ανά μετοχή, αλλά ο προτείνων ανέβασε το τίμημα κατά περίπου 161%. Το προτεινόμενο τίμημα είναι υψηλότερο τόσο από τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) τελευταίου εξαμήνου (0,30 ευρώ) όσο και από την υψηλότερη τιμή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών (0,33 ευρώ).

Η προσφορά, σύμφωνα με το ημερολόγιο που γνωστοποιήθηκε, θα είναι ενεργή για τέσσερις εβδομάδες και οι αποδέκτες της πρότασης θα πρέπει να ανταποκριθούν μέχρι τις 2 Ιουλίου 2019. Δύο ημέρες αργότερα, θα μεταβιβαστούν με εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές οι μετοχές στον προτείνοντα, ενώ παράλληλα θα καταβληθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στις διατιθέμενες μετοχές από τους μετόχους που θα αποδεχθούν τη σχετική πρόταση. Στη συνέχεια, εκτιμάται ότι η διοίκηση της «Σφακιανάκης» θα υποβάλει αίτηση εξόδου της μετοχής από το Χ.Α.

«Ο προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα θα προβούν στη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χ.Α., ώστε κατά κύριο λόγο να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας, καθώς και να εξοικονομήσουν πόρους από τα κόστη της εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α.», αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο της σχετικής πρότασης. Η έξοδος της μετοχής γίνεται κοντά στα χαμηλά επίπεδα διαπραγμάτευσης της μετοχής, ενώ σύμβουλος στην όλη διαδικασία είναι η Alpha Bank.

Η Nexans

Την ίδια κατεύθυνση με τη «Σφακιανάκης» είχε λάβει λίγους μήνες πριν η Nexans, η οποία χθες γνωστοποίησε το αίτημα εξόδου της μετοχής από το Χ.Α. «Η Nexans Ελλάς ΑΒΕ ενημερώνει ότι, κατόπιν της από 28.5.2019 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, υπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών», ανέφερε χθεσινή ανακοίνωση της επιχείρησης.