ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κρι Κρι: Στα 2,29 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Κρι Κρι: Στα 2,29 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη τριμήνου - Κεντρική Εικόνα

Σε 21,85 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος Κρι Κρι το πρώτο τρίμηνο 2019 έναντι 18,60 εκατ. ευρώ το 2018 (αυξημένος 17,5%).

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο σε 4,01 εκατ. ευρώ έναντι 2,89 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2018.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,14 εκατ. ευρώ έναντι 2,17 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 2,29 εκατ. ευρώ έναντι 1,57 εκατ. ευρώ το 2018. Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της Κρι Κρι εμφανίζουν αύξηση 6,9%, ξεπερνώντας τα 9,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επίδοση αυτή, είναι αποτέλεσμα, κυρίως, της ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς των γιαουρτιών Κρι Κρι πλέον της 1 ποσοστιαίας μονάδας, που διαμορφώνεται, πλέον, σε 16,6% σε όγκο, σε συνδυασμό με την άνοδο (+3,3%) της αξίας της συνολικής αγοράς (στοιχεία IRI Μαρ. 2019).

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αύξηση 43,5%. Οι υφιστάμενες κύριες αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική, ενώ περιφερειακές αγορές (όπως της Ιρλανδίας και της Σουηδίας) συνεισφέρουν επικουρικά στην ανάπτυξη των πωλήσεων.

Στον κλάδο του παγωτού, όπου το α' τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά εμφανίζουν μικρή αύξηση 2,2%. Παρά την επιτυχή επέκταση του δικτύου πωλήσεων με νέα σημεία, στη φετινή σεζόν οι πωλήσεις επηρεάστηκαν έντονα αρνητικά από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τα μέσα του Μαρτίου, και συνεχίστηκαν μέχρι και τα μέσα Μαΐου.