ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μειωμένες πωλήσεις για τη ΦΑΓΕ στο α' τρίμηνο του 2019

Μειωμένες πωλήσεις για τη ΦΑΓΕ στο α' τρίμηνο του 2019 - Κεντρική Εικόνα

Μειωμένες εμφανίζονται οι πωλήσεις της ΦΑΓΕ (Fage International SA.) το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, οι πωλήσεις σε αξία το πρώτο τρίμηνο του 2019 μειώθηκαν κατά 13,1% ή κατά 19,2 εκατ. δολ. και υποχώρησαν στα 127,9 εκατ. δολ. από 147,1 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019 υποχώρησαν σε 5,1 εκατ. δολ., σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη ύψους 15,2 εκατ. δολ. για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του μικτού κέρδους.

Η λειτουργική κερδοφορία για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019 διαμορφώθηκε στα 15,2 εκατ. δολ., μειωμένη κατά 9,5 εκατ. δολ., ή 38,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη ύψους 24,7 εκατ. δολ. το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018.

Τα κέρδη προ φόρων για το πρώτο τρίμηνο 2019 ήταν 7,8 εκατ. δολ. σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά που διαμορφώθηκαν στα 19,8 εκατ. δολ.

Το ακαθάριστο κέρδος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019 ήταν 51,1 εκατ. δολάρια, μειωμένο κατά 17,5 εκατ. δολ. ή 25,5%, από 68,6 εκατ. δολ. για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018. Το ακαθάριστο κέρδος ως ποσοστό των πωλήσεων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019 ήταν 39,9%, έναντι 46,6% για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018. Ο κύριος λόγος αυτής της μείωσης ήταν η αύξηση των τιμών του γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε στη μονάδα των ΗΠΑ και στις ελληνικές εγκαταστάσεις κατά 17,9% και 33,7% αντίστοιχα. Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας.